Beveiligingsprotocol Tentamens

/

Omroep West (7/2/2014) berichtte dat de redactie signalen had binnengekregen over tentamenfraude bij de Academie voor ICT & Media van de Haagse Hogeschool (HHS). Klopt het dat studenten zich toegang verschaffen tot de computeraccount van docenten en op die manier inzage krijgen in de opgaven en antwoordsleutel van op handen zijnde tentamens? En klopt het dat ze daartoe slechts een willekeurige computer nodig hebben die is aangesloten op het HHS-intranet, alsmede gebruikersnaam en wachtwoord van de docent? De HHS heeft daarop het bedrijfsrecherchebureau Hoffmann in de arm genomen om te onderzoeken of deze geruchten op waarheid berusten. In een persbericht (2/4/2014) verklaart de HHS nu dat uit het onderzoek ‘niet (is) gebleken dat de fraude, zoals die in de pers(…) werd voorgespiegeld, heeft plaatsgevonden.’ De HHS beschouwt deze kwestie daarmee als afgesloten.
De Haagse Studentenvakbond (3/4/2014) wil echter dat de onderzoeksrapportage open­baar wordt gemaakt. Waar rook is, is vuur. Na openbaarmaking van het rapport kan tevens duidelijk worden wat de onderzoeksopdracht van het bureau Hoffmann precies is geweest. Hadden de onderzoekers tevens tot taak een analyse te maken van het beveiligingsprotocol van de HHS? Waar zitten mogelijke lekken in het hele proces van tentamenopgaven bedenken tot aan de tentamenafname? In hoeverre is uit het onderzoek gebleken dat voortijdige inzage in de tentamenopgaven en antwoordsleutel niet kan plaatsvinden indien het vigerende beveiligings­protocol wordt nageleefd? En in hoeverre wordt toegezien op naleving van dat protocol?
Meer in het algemeen rijzen vragen over de interne en externe kwaliteitszorg van onder­wijsinstellingen. Wordt erop toegezien dat hun Beveiligingsprotocol Tentamens op orde is? Hoe staat het met de landelijke uitrol van de SURFaudit Informatie­beveiliging Hoger Onderwijs? Alf Moens (SURF 2012) bepleit dat de NVAO bij de accreditatie van opleidingen eisen stelt aan het niveau van de informatiebeveiliging.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Beveiligingsprotocol Tentamens”

  1. De International Test Commission publiceerde op 10/2/2014 concept-richtlijnen (v.0.5c) voor een beveiligingsprotocol, onder de titel The Security of Tests, Examinations, and Other Assessments (Document reference: ITC-G-TS-20140210).

  2. Zoals blijkt uit de beantwoording van Kamervragen (19/8/2014a en 19/8/2014b) heeft de HHS inderdaad opdracht gegeven tot een vervolgonderzoek naar lekken in haar protocol.