Bijles voor eigen parochie (II)

/

Boswell-Bèta is een particuliere onderwijsinstelling die gevestigd is op de terreinen van de Universiteit Utrecht. Zij biedt cursussen voor aspirant-studenten die niet aan de toelatingseisen van hun opleiding voldoen. Tegen kostendekkend tarief kunnen zij hun ‘formele deficiënties’ opheffen en zich aldus kwalificeren voor de voortentamens die toegang geven tot hun geambieerde opleiding. Daarnaast biedt Boswell-Bèta ook aansluitingscursussen voor studenten en aspirant-studenten die moeite hebben met wiskundige vakken. In dat geval gaat het om het opheffen van zgn. ‘informele deficiënties’.
Zo is er een cursus Elementaire Statistiek in aanvulling op het reguliere propedeuse­onderwijs van de Faculteit Sociale Wetenschappen. FSW-studenten krijgen korting op het normale cursustarief. Ook wordt er een tienweeks bijlesprogramma Wiskunde verzorgd voor eerste­jaars­studenten Economie, parallel aan het reguliere facultaire propedeuse­programma in de wiskunde en statistiek. De kosten (225 euro, oftewel € 7,50 per bijles-uur) komen bovenop het normale collegegeld. Bij de aanvaardbaarheid van een dergelijke opzet kan men vraagtekens zetten: in hoeverre worden hier facultaire kosten op studenten afgewenteld, ten nadele van toegelaten studenten die in het VWO een pakket zonder Wiskunde-B en Wiskunde-D hebben gekozen?
In het Eindhovense universiteitsblad Cursor (24/10/2013) wordt eveneens een vorm van betaalde bijles geschetst. Eerste­jaars­studenten kunnen ‘tegen een geringe vergoeding’ bij een repetitor aankloppen, die hen bijspijkert op het gebied van wiskunde en statistiek. Kennelijk maakt hij gebruik van leegstaande zaalruimte van de Technische Universiteit, maar het Cursor-artikel doet verder niet uit de doeken hoe dit contractonderwijs in formeel-juridische zin geregeld is. VWO-scholieren die een TUE-opleiding ambiëren, wordt aangeraden niet alleen Wiskunde-B, maar ook Wiskunde-D of NL&T in hun pakket op te nemen. Uiteraard biedt ook de vijftienuurs applicatiecursus Wiskunde-T een goede aanvulling.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Bijles voor eigen parochie (II)”

  1. In haar voorlichtingsteksten over de cursussen ter opheffing van formele VWO-deficiënties gaat Boswell-Bèta er prat op dat ze gegeven worden door junior-docenten vanuit de Universiteit Utrecht. Bij de FSW-cursus en de bijles voor economiestudenten daarentegen wordt in het midden gelaten door wie het onderwijs gegeven wordt. Gesteld dat de laatstbedoelde bijles gegeven wordt door junior-docenten uit de opleiding Economie, dat ze bij Boswell-Bèta gedetacheerd worden door de desbetreffende faculteit en dat deze daarvoor een derdegeldstroomvergoeding van Boswell-Bèta ontvangt … Moeten we in dat geval spreken van ontoelaatbare belangenverstrengeling?

  2. […] Ook uit het hoger onderwijs zijn dergelijke uitwassen bekend (Onderwijs­ethiek 13/2/2019, 27/10/2013, 4/11/2011). De Onderwijsraad heeft in zijn Werkprogramma 2020 aangekondigd in de komende jaren te […]