Bijspijkeren voor de pabo

/

Wie onderwijzer wil worden, moet een havo-, vwo- of mbo4-diploma op zak hebben. Maar onlangs heeft een adviescommissie van de HBO-raad bedacht dat aankomende pabo-studenten tevens toelatingstoetsen Nederlands, Engels, Rekenen, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuurkunde/Biologie moeten afleggen. De toetsen voor Nederlands en Rekenen zijn een paar jaar geleden al ingevoerd; ze liggen (naar verluidt) op het startniveau van de eerste klas havo/vwo. De overige toetsen corresponderen echter met het eindniveau van havo-3 en mavo-4. Als het vak in z’n eindexamenpakket of mbo-curriculum heeft gezeten, wordt de aspirant-student vrijgesteld van de desbetreffende toelatingstoets. Wie voor de toelatingstoets zakt, moet een bijspijkertraject volgen. Maar ‘de last van het wegwerken van deficiënties (…) hoort [volgens de commissie] niet thuis in het hbo.’ In principe moeten de vo- en mbo-opleidingen ervoor zorgen dat studenten zonder deficiënties aan hun pabo-opleiding kunnen beginnen, en ‘het lijkt [de commissie] verdedigbaar [ook] een prikkel neer te leggen bij de studenten zelf. Dat is voor andere studies in het hoger onderwijs [immers] heel gebruikelijk.’ De commissie laat doorschemeren dat zij in elk geval niet wil dat de deelname aan bijspijkercursussen door de pabo met studiepunten beloond zou worden.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Bijspijkeren voor de pabo”

  1. Het Hoger Onderwijs Persbureau verzamelde reacties van de MBO-raad, de VO-raad en de studentenorganisatie ISO (Trajectum 27/1/2012).

  2. In de inleiding van mijn blogbericht werd de adviescommissie (p.12) geciteerd: Dat is voor andere studies in het hoger onderwijs heel gebruikelijk. Wat heeft zij daar in hemelsnaam mee bedoeld? Bedoelt zij dat heel vaak in de wet is vastgelegd dat je een bepaald eindexamenprofiel moet hebben gekozen om zonder nadere voorwaarden tot ho-opleiding X te worden toegelaten? Ja, dat klopt. Of bedoelt zij dat heel vaak in de wet is vastgelegd dat je binnen dat profiel ook bepaalde keuzevakken moet hebben opgenomen? Volgens mij klopt dat niet. Bij mijn weten is er altijd minstens EEN profiel dat zonder nadere voorwaarden (dus ongeacht de keuzevakken!) toegang geeft tot ho-opleiding X. Onderwijspolitiek trefwoord: de omnivalentie (of in elk geval polyvalentie) van vo-diploma’s.

  3. […] dat men, uitgaande van het Utrechtse BSA-criterium, studenten de mogelijkheid geeft waar nodig bijspijker­cursussen in (de vrije keuzeruimte van) hun propedeuseprogramma op te nemen. De daarmee vergaarde […]