Bijzonder onderwijs in de U.K.

/

Circa 7% van de Britse jeugd zit op een independent school, d.w.z. een particuliere school die niet door de staat bekostigd wordt. Het gaat om zo’n 2500 scholen, waar­onder ongeveer 300 op confessionele grondslag: ruim 100 protestants-christelijke scholen, ongeveer 100 islamitische scholen, ruim 50 joodse scholen, en nog zo’n 50 andere (waaronder ook boeddhistische en hindoe├»stische scholen). Deze cijfers ontleen ik aan een toespraak over burgerschapsvorming, begin 2005 gehouden door de toenmalige Hoofdinspecteur van de Engelse scholen. Hij maakte zich zorgen over de groei van het islamitisch onderwijs en over de kwaliteit van de burgerschapsvorming aldaar. Wat deed de Britse regering met dat signaal?En hoe steekt dat af tegen het Nederlandse beleid jegens islamitische scholen?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.