Bindend Studieadvies nader bekeken

De Onderwijsinspectie heeft op 10 maart haar eindrapport uitgebracht over de uitvoeringspraktijk van het Bindend Studieadvies (BSA) in het hoger onderwijs. Vorig voorjaar was al een interimrapportage gepubliceerd. Het BSA dient ertoe ongeschikte studenten aan het eind van het eerste verblijfsjaar uit de opleiding te verwijderen. Ook tweede­jaars­studenten kunnen nog worden weggestuurd zolang ze het eerste­jaars­programma niet voltooid hebben.
Minister Plasterk had medio 2008 opdracht gegeven tot dit onderzoek, naar aan­leiding van klachten van studenten en kamervragen daaromtrent van Jasper van Dijk (SP). In het hoger beroepsonderwijs is het BSA al op brede schaal in­gevoerd, maar ook steeds meer universiteiten voeren het BSA in. Voorjaar 2008 sloot de VSNU een meerjarenafspraak met het ministerie om het studiesucces in de universitaire bacheloropleiding te vergroten. Versterking van de selecterende en verwijzende functie van het eerste studiejaar is daarbij een van de speerpunten, opdat studenten zo snel mogelijk in een studie terechtkomen die ze met succes kunnen voltooien.
Maar heeft de Onderwijsinspectie, in haar evaluatie van de uitvoeringspraktijk van het BSA, de juiste onderzoeksvragen gesteld? Zij heeft bekeken of de wettelijke bepalingen zo’n beetje worden nageleefd. Doch in feite draait zij om de hete brij heen. Zij verwaarloost de zes vragen die de kern van het BSA raken.
Lees verder … (PDF)

2 reacties op “Bindend Studieadvies nader bekeken”