Binnenschoolse maatschappelijke stages

Er is iets aan de hand met de verplichte Maatschappelijke Stage (MS) in het voort­gezet onderwijs. Deze is door het kabinet Balkenende IV geïntroduceerd als een vorm van ‘community service’ (Plan van Aanpak 2007): de middelbare scholier gaat 72 uur lang de maatschappij in om daar vrijwilligers­werk te doen. Maar inmiddels heeft het ministerie de definitie van de maatschappelijke stage verruimd. Volgens de door OCW gesponsorde MS-website gaat het nu om: een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligers­activiteiten kennis maken met en een bijdrage leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van [de] samen­leving. Door het ministerie wordt dus uitdrukkelijk de mogelijk geopend dat leer­lingen door een stage binnen de school aan hun MS-verplichtingen voldoen. Waar komt dat idee ineens vandaan?
Lees verder … (PDF)