Bloot douchen

/

Sex is a joy for ever: ook de dagbladen krijgen er nooit genoeg van. De Volkskrant (10/1/2012 ) bericht dat steeds meer jongens, na sport of gym, liever niet open en bloot willen douchen. Ze onttrekken zich aan het gezamenlijke doucheritueel of houden in elk geval een broekje aan. Islamitisch opgevoede jongens (en meisjes) hebben thuis geleerd dat het onfatsoenlijk is je onderlijf te laten zien of dat van anderen te aanschouwen. Maar ook autochtone kinderen en pubers zijn vaak beschroomd. Volwassenen vinden echter dat gezonde Hollandse jongens zich daar overheen moeten zetten. Op sommige scholen wordt gezamenlijk naakt douchen zelfs verplicht gesteld, zowel voor autochtone als voor allochtone jongens (c.q. meisjes).
Dat is een rare verplichting. In de eerste plaats is het een basaal mensenrecht dat je anderen niet hoeft toe te laten tot je privésfeer en dat je zelf mag bepalen waar je de grens trekt tussen openbaar en privé. Leerlingen hebben het volste recht niet alleen poepen en piesen maar ook bloot douchen tot hun intieme levenssfeer te rekenen. In de tweede plaats is in het Kinder­rechtenverdrag bepaald dat leerlingen naar hun eigen geweten, godsdienst en levensovertuiging mogen leven (art.14) en dat men allochtone leerlingen niet alleen eerbied voor de Nederlandse waarden moet bijbrengen maar ook eerbied voor hun eigen culturele identiteit en hun eigen culturele waarden (art.29). In de derde plaats hebben we in de Tweede Wereldoorlog geleerd dat het voor leden van minderheids­groepen van levensbelang kan zijn dat ze niet hoeven te demonstreren of ze al dan niet besneden zijn. Mannen en jongens die om medische reden gecircumciseerd waren, voelden zich destijds zelfs genoodzaakt een medisch attest op zak te hebben om aannemelijk te maken dat ze geen jood waren. In de vierde plaats heeft de definitie van een gezonde Hollandse jongen in de laatste decennia een fundamentele wijziging onder­gaan. Tegenwoordig erkent men dat gezonde Hollandse jongeren homoseksueel mogen zijn. Daarmee heeft ook ‘gemengd douchen’ een nieuwe dimensie gekregen. Niemand zal het in z’n hoofd halen jongens en meisjes te dwingen tezamen bloot onder de douche te gaan. Maar dan valt het evenmin te verdedigen dat holebi’s (en hun potentiële partners!) gedwongen worden zich in hun blootje aan elkaar te vertonen.
Zie ook: CGB (30/3/2007); Fok.nl (12/12/2010); NRC 26/11/2011 (kvlo.nl); Onderwijs­geschillen.nl > douchen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Bloot douchen”

  1. Het geciteerde VK-artikel is geschreven door Haroon Ali, onder de titel Preutse pubers.

  2. Marian Boyer (17/1/2012) schreef op haar website een commentaar op het VK-artikel.

  3. VOS/ABB (8/3/2012) stelt dat leerlingen niet door hun school verplicht kunnen worden gezamenlijk naakt te douchen.

  4. En in de vijfde plaats hebben leerlingen het volste recht zich te beschermen tegen het risico dat kwaadwillende of olijke medeleerlingen (al dan niet heimelijk) met hun smartphone een naaktfoto van hen maken met het doel deze (al dan niet via internet) aan derden te tonen (De Morgen 6/8/2014).