Buitenlandse studenten in de knel

/

In TU Delta (14/9/2011), het weekblad van de Delftse universiteit, staat een noodkreet van een buitenlandse student: be­seffen jullie wel wat jullie ons aandoen? Hij noemt de volgende punten:
1. Vorig jaar betaalden studenten van buiten de EU ruim 9.000 euro collegegeld voor een Delftse masteropleiding en inmiddels is dat al opgelopen naar 12.500 euro per jaar. Ze vinden het vooral ergerlijk dat ze zes à zeven maal zoveel betalen als de Nederlandse studenten en ook aanmerkelijk meer dan de buitenlandse studenten in de meeste andere Europese landen.
2. Er wordt met hen gesold. Eind juni kregen ze een e-mail dat de leges voor het verlengen van hun verblijfsvergunning verhoogd werd van 55 naar 155 euro en dat ze binnen twee dagen moesten betalen als ze nog tegen het oude tarief wilden verlengen. Voor nieuwe studenten is de leges van 433 naar 600 euro opgeschroefd.
3. Vele buitenlandse studenten zijn nagenoeg gedwongen hun studie af te breken als ze niet in de officiële cursusduur het diploma halen. Dat hebben de faculteiten niet in de gaten: in de Nederlandse onderwijscultuur acht men het vanzelf­sprekend dat de studie wel een jaartje kan uitlopen.
4. Door de hoge studiedruk van 60 studiepunten per jaar worden ze overbelast. In een tweejarige masteropleiding schieten ook de vakanties erbij in.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Buitenlandse studenten in de knel”

  1. […] die instellingen? Worden ze er beter of slechter van? Zie ook: Onderwijsethiek.nl (23/4/2011; 29/9/2011; 25/6/2012; […]