Bundesfinanzhof: studiekosten aftrekbaar?

/

Volgens de hoogste belastingrechter in Duitsland behoren studiekosten van beroeps­opleidingen aftrekbaar te zijn voor de inkomstenbelasting, ook al is men nog niet in het beroep werkzaam (Persbericht 5/11/2014). In 2011 is een wet ingevoerd om daar een stokje voor te steken, maar het Bundesfinanzhof heeft nu aan het Bundes­verfassungs­gericht verzocht om te toetsen of die wet niet in strijd met de grondwet is.
Het Nederlandse rechtsbestel erkent de mogelijkheid van rechterlijke toetsing aan internationale verdragen, maar niet aan de nationale Grondwet. Wel heeft het Parlement, en vooral de Eerste Kamer (la chambre de reflection), tot taak wetsontwerpen aan de Grondwet te toetsen. En dat geldt dus ook voor artikel V van het Wetsontwerp Studie­voorschot H.O., dat over het voorkomen van ‘fiscale weglek’ gaat. In 2001 was de aftrekbaarheid van de rentelasten van studieleningen reeds afgeschaft.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.