Burgerschapsvorming in Amerika

/

Monica Pompeo volgde een cursus Filmwetenschap aan de openbare University of New Mexico, maar die heeft ze niet kunnen voltooien. In een paper sprak ze zich namelijk kwetsend over lesbische vrouwen uit. De cursus ging over ‘Beelden en beeldenstormers rond de voorstelling van man en vrouw’ en in haar schrijfopdracht moest ze de baanbrekende lesbische film Desert Hearts analyseren. Eén van de hoofdpersonen liet zich, aldus schreef Monica, met haar onherbergzame/steriele schoot (barren womb), door een verdorven/tegennatuurlijke aantrekkingskracht (perverse attraction) tot personen van het eigen geslacht leiden. De docente vond deze kwalificaties opruiend en kwetsend tegenover lesbische vrouwen. Zij weigerde haar paper te beoordelen en gaf haar te verstaan dat ze de cursus beter kon verlaten.
Monica liet het er niet bij zitten en spande een proces tegen de Universiteit aan omdat haar vrijheid van meningsuiting zou zijn geschonden. Onlangs heeft de rechter haar klacht ontvankelijk verklaard. Hij verwierp de stelling van de Universiteit dat zij uit hoofde van haar vormingsopdracht in redelijkheid grenzen mag stellen aan de uitingsvrijheid van cursusdeelnemers. Het wachten is nu op het vonnis: zijn Monica’s grondwettelijke rechten geschonden?
Bron: Huffington Post 16/10/2014, Albuquerque Journal 16/10/2014

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Burgerschapsvorming in Amerika”

  1. Zie ook de >80 lezersreacties in de Chronicle H.E. (16/10/2014).