Burgerschapsvorming in Engeland

/

In juni heeft het Engelse Ministerie van Onderwijs initiatieven genomen om de Minister de bevoegdheid te geven de overheidsbekostiging te beëindigen als scholen in strijd met de uitgangspunten van de burgerschapsvorming handelen (The Guardian 19/6/2014). Als principe geldt dat scholen ‘the fundamental British values of democracy, the rule of law, individual liberty and mutual respect and tolerance of those with different faiths and beliefs’ moeten uitdragen. Dat is nogal wat, dat een overheidsinstantie (behorend tot de Uitvoerende Macht) in concreto zou mogen vaststellen wat de fundamentele waarden van de Britse natie zijn en dat zij scholen tot de orde mag roepen als ze naar haar inter­pretatie waarden uitdragen die daarmee in strijd zijn.
Inmiddels heeft het Ministerie een consultatie van het maatschappelijke middenveld georganiseerd, maar die heeft niet tot aanpassingen geleid. Dat blijkt uit een brief die de schoolbesturen onlangs op de mat kregen. In The Guardian (11/11/2014) wordt gereageerd door de directeur van een vrijzinnig-protestantse Quaker-school. Oproep tot religieuze verdraagzaamheid is de Quakers uit het hart gegrepen, maar op het punt van wetsgetrouwheid hanteren ze een genuanceerd standpunt (nr.35): ‘Respect the laws of the state but let your first loyalty be to God’s purposes. If you feel impelled by strong conviction to break the law, search your conscience deeply.’ Ze hebben een pacifistische wereldbeschouwing en onderscheidden zich in de 19e-eeuwse strijd tot afschaffing van de slavernij.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Burgerschapsvorming in Engeland”

  1. Een nieuw element is dat de Britse waarden actief moeten worden uitgedragen. Tot nu toe hoefden scholen ze alleen maar te respecteren (Guardian 27/11/2014).