Burgerschapsvorming in het MBO

/

In het competentiegerichte MBO kwalificeren studenten zich voor een beroep. Maar ze moeten ook algemene bekwaam­heden verwerven die voor hun verdere leven van belang zijn. Dat wordt Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB) genoemd. Het gaat om bekwaamheden op het gebied van levenslang leren, loopbaanontwikkeling en burger­schaps­vorming. Onlangs werd daaromtrent een conferentie gehouden, waarover bericht is door Somajeh Ghaeminia (Dagblad Trouw 11/3/2008). LLB behoort tot het examenprogramma, maar hoe kan dat in hemelsnaam geëxamineerd worden?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.