Burro en de tafelschikking

/

Burro Holanda, de bloggende directeur ener basisschool, heeft heel wat te stellen met zijn personeel. Jaarlijks is er een kerstmaaltijd voor de hele schoolgemeenschap. Elke groep leerlingen zit rond een eigen tafel, voorgezeten door de vaste groepsleerkracht. Maar hoe moeten de parttimers over de tafels verdeeld worden? Deze kwestie werd voortvarend opgelost door het organisatiecomité. Maar één van de parttimers was niet blij met de resulterende tafelschikking. Ze heeft zelf een kind op school en wilde bij de groep van haar kind aanschuiven. Het organisatiecomité ging daarmee niet akkoord, maar inmiddels heeft de moeder haar zin doorgedreven door ondershands met een collega te ruilen. Dit leidde tot een heftige controverse binnen het school­team. Vol zelfbeklag constateert onze schoolleider (3/12/2009) dat dit non-probleem nu bij hem op tafel gelegd wordt.
Maar ís het wel een non-probleem? Een professionele leerkracht moet multipele relaties met zijn of haar leerlingen vermijden: in het kader van een consequent integriteitsbeleid moet de school voorkomen dat een leerkracht twee petten op heeft. De leerkracht zet haar professionele integriteit op het spel als haar eigen kind onder haar professionele gezag geplaatst wordt. Burro heeft dus ook geen enkele reden tot zelfbeklag. Het behoort tot zijn leidinggevende taak een professionele teamcultuur te bewaren en leerkrachten die zich in strijd met de beroepsethiek gedragen, tot de orde te roepen. Weliswaar gaat het in dit geval slechts om de tafelschikking van een kerst­maaltijd, maar nu de liefdevolle moeder kennelijk niet inziet waar het om gaat, is er alle aanleiding om haar uitdrukkelijk in het ongelijk te stellen.
Of is dit een overijlde conclusie? Misschien zou ik ánders oordelen indien moeder en kind moslims zijn binnen een over­wegend ‘witte’ school. In een gemengde school valt het heel goed te verdedigen dat aan elke tafel een moslim-leerkracht of -ouder wordt genood, als men het christelijke kerstfeest viert. Zou de schoolleider niet het voor­touw moeten nemen om een dergelijke, inclusieve schoolcultuur tot stand te brengen?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Burro en de tafelschikking”

  1. De Haagse Hogeschool heeft besloten in het vervolg tijdens de decembermaand geen kerstboom meer te plaatsen in de centrale hal van haar gebouw, bericht Hans Hopman (ND 7/12/2009). Zij vindt dat de kerstboom teveel met het christendom geassocieerd pleegt te worden en dat past niet in haar diversiteitsbeleid: 30% van haar studenten en 12% van haar studenten is van niet-westerse herkomst. Men vergeet dat moslims geen principiële bezwaren tegen de viering van Jezus’ geboorte hoeven te hebben, die immers door de islam als profeet erkend is. Verder zou men kunnen overwegen niet alleen het kerstfeest maar ook het einde van de ramadan in de hogeschoolkalender op te nemen, bijvoorbeeld door het serveren van honingkoekjes in de kantines. Het ideaal van inclusief onderwijs kan langs twee wegen benaderd worden: door strikte seculariteit (laïcité) of door actief pluralisme.

  2. Een rooms-katholieke basisschool in Weert organiseert jaarlijks samen met de oudervereniging een kerstmaaltijd voor de hele school (400 leerlingen, waaronder 10 moslims). Zij wil de moslimleerlingen uiteraard niet buitensluiten, maar dan moet er voor die tien apart een halalmaaltijd worden bereid, dus met ritueel geslacht vlees. Eigenlijk is het dan gemakkelijker om voor alle 400 leerlingen halal te koken. De oudervereniging geeft daaraan de voorkeur (De Limburger 12/12/2009). Doen of niet?
    UPDATE: De school ziet er toch maar van af, gezien enige ouderprotesten en veel ophef in de pers, bericht De Telegraaf (14/12/2009).
    UPDATE. Suggestie uit de discussiegroep nl.politiek (12/12/2009): waarom kiezen ze niet voor een vegetarische kerstmaaltijd?