Cameratoezicht bij tentamens

/

De Erasmusuniversiteit Rotterdam (EUR) gaat in één van de grote tentamenzalen videocamera’s installeren om fraude tegen te gaan (EM Online 4/9/2012). Men is niet van plan het studentengedrag simultaan tijdens de tentamens te monitoren, maar uitsluitend achteraf als surveillanten een verdenking hebben gemeld. Ik vermoed dat dit camera­toezicht niet in strijd is met de privacywetgeving. Toch kunnen tentamendeelnemers zich ongemakkelijk voelen als ze op die manier een paar uur lang in het zweet huns aanschijns begluurd worden. En misschien zijn er ook orthodoxe moslims en joden wier geloof het verbiedt zichzelf te laten portretteren.
Wat zou de EUR kunnen doen om zoveel mogelijk aan bezwaren van haar studenten tegemoet te komen? (a) Publiceer een technische specificatie van het registratiesysteem (aantal en plaats van de camera’s? vaste of draaibare? welke beelden kunnen ermee worden opgenomen? meekijk- en inzoommogelijkheden? gedetailleerdheid? etc.); (b) Pu­bliceer een Protocol waarin is vastgelegd hoe, door wie en waartoe het systeem bediend en gebruikt zal worden; (c) Regel daarin tevens de bewaartermijn en het inzagerecht voor betrokkenen; (d) Publiceer een voorlichtingsfilmpje zodat studenten met eigen ogen kunnen zien welk beeldmateriaal met het systeem geproduceerd kan worden, inclusief de mogelijkheden tot uitvergroting-achteraf; (e) Zorg bij de tentamenvoorlichting en bij de ingang van de zaal voor een behoorlijke aankondiging dat er cameratoezicht wordt uitgeoefend.
In dit lijstje ben ik ervan uitgegaan dat studenten niet zomaar klanten of bezoekers van de onderwijsinstelling zijn doch, evenals de docenten, volwaardige leden van de universiteits- c.q. hogeschoolgemeenschap. Zie ook: Camera’s op de Werkplek (CBP 27/6/2012) en Privacy-checklist voor de OR (CBP 25/11/2010).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Cameratoezicht bij tentamens”

  1. The Guardian (11/9/2012) en de Daily Telegraph (12/9/2012) berichten over het wijdverbreide cameratoezicht op Britse scholen, ook in klaslokalen en zelfs in toilet- en kleedruimten. Maar in de UK is er dan ook geen overheidsregulering inzake cameratoezicht door scholen.
    Hoe wordt al dat cameratoezicht gerechtvaardigd? Bestrijding van ‘bad behaviour’ van leerlingen? Intercollegiale feedback voor leraren? Of ook bestrijding van ‘bad behaviour’ van leraren? Onder het Torybewind is de pedagogische tik allang niet meer ondenkbaar.
    NASCHRIFT: Ik heb al eerder over Classwatch geschreven (8/8/2009).