CBHO vonnist over bsa-student

/

Ze begon september 2010 aan haar bachelorstudie in het hbo. Aan het eind van haar eerste studiejaar had ze nog niet aan de lokale studievoortgangsnorm voldaan: ze had minder dan 55 van de 60 studiepunten behaald. Het instellingsbestuur was dus wettelijk bevoegd haar met een Bindend Studieadvies (BSA) uit de opleiding te verwijderen. In verband met persoonlijke omstandigheden kreeg ze echter zes maanden extra de tijd om alsnog de volle 60 studiepunten te behalen. Maar opnieuw traden studievertragende persoonlijke omstandigheden op die (volgens haar) maakten dat ze de nieuwe deadline niet heeft gehaald. Met ingang van de achtste maand (1/4/2012) werd ze uit de opleiding verwijderd.
Zij maakte daartegen bezwaar omdat geen rekening was gehouden met deze persoonlijke omstandigheden. Dat bezwaar werd door het lokale beroepscollege verworpen omdat ze deze omstandigheden na het intreden ervan niet met spoed aan de studentendecaan gemeld had. In het overleg tussen examencommissie en studentendecaan, voorafgaande aan de beslissing tot verwijdering, had de studentendecaan dientengevolge geen melding kunnen maken van deze persoonlijke omstandigheden. De student zocht het hogerop bij het landelijke College van Beroep (CBHO), maar op 20/12/2012 werd het lokale beroeps­college in het gelijk gesteld.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.