CDA-jongeren over islamitisch onderwijs

/

Basisscholen op islamitische grondslag moeten recht doen aan ‘de Nederlandse (…) cultuur en tradities’. Dat staat in een recent gepubliceerd discussiestuk van de jongeren­organisatie van het CDA. Verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie op het islamitisch onderwijs is volgens de opstellers nodig om te controleren of de scho­len zich, zowel binnen als buiten de godsdienstlessen, ‘op een goede manier opstel­len over de Nederlandse democratische rechtsstaat en samenleving.’ Burger­schaps­vorming is essentieel en dat moet ook het aankweken van ‘een nationaal bewust­zijn en nationale loyaliteit’ omvatten. Afwijking van ‘de kernwaarden en -normen van (…) de democratische rechtsstaat‘ moet men niet tolereren. Maar de islam moet volgens de opstellers niet uit ‘het publieke domein’ geweerd worden, aangezien religie in principe kan bijdragen tot goed burgerschap.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “CDA-jongeren over islamitisch onderwijs”

  1. Niet alleen de CDA-jongeren, maar meer nog de SGP (en de SGP-jongeren!) hebben grote moeite met de plaats van de islam in de Nederlandse samenleving. Dat bericht Thijs Broer: ‘De SGP worstelt met de islam, tegen de antichrist’ (Vrij Nederland 26/4/2008, p. 16-17). Als de CDA-jongeren vinden dat islamitische scholen onder verscherpt inspectietoezicht moeten worden gesteld om hun eventuele bijdrage aan de polarisering en radicalisering te beteugelen, dan is het verbazingwekkend dat ze de wenselijkheid van soortgelijk verscherpt toezicht op orthodox-christelijke scholen buiten beschouwing laten. Zie ook mijn eerder bericht over de zorgen van de Besturenraad van het Christelijk Onderwijs.

  2. Karen Zandbergen gaf in Trouw (14/4/2008) een impressie van een discussie tussen gereformeerde jongeren.