Code Rood op de militaire academie

/

Wat doen we met medestudenten die niet thuis horen op de Academie? Die moeten verwijderd worden. En als de organieke leiding haar selectietaken verwaarloost, dan moeten we haar een handje helpen met een vorm van eigenrichting. De boos­doener krijgt een Code Rood aan z’n broek: we gaan hem of haar op z’n nummer zetten en, zo nodig, buitensluiten en wegpesten.
Maar uit een oogpunt van integriteitsbeleid is het onaanvaardbaar dat cadetten en adelborsten zich op eigen gezag dergelijke ‘interne saneringsacties’ permitteren op de militaire academie. Dat staat in een beleidsstudie die onlangs door het Ministerie van Defensie gepubliceerd is. Het behoort tot de zorgplicht van onderwijsinstellingen iedere student te beschermen tegen pesterij, seksuele intimidatie en geweld. Maar in de NRC (19/2/2014) reageert reserveofficier De Vries als door een wesp gestoken: een arbo-achtig verbod op eigenrichting binnen de militaire academie ondermijnt de corpsgeest en daarmee de effectiviteit van de Nederlandse strijdkrachten. Vermoedelijk wordt zijn visie door vele beroepsmilitairen gedeeld. Dat wordt geïllustreerd in de film A Few Good Men (1992), waar een Code Rood niet alleen gedoogd maar zelfs gestimuleerd werd door Jack Nicholson, de commandant van een Amerikaanse marinebasis op het eiland Cuba.
De beleidsstudie van Defensie laat zien dat het anti-pestbeleid van onderwijsinstellingen ernstige inconsistenties kan her­bergen. Enerzijds wil men voor iedere leerling of student een veilige leeromgeving creëren. Maar anderzijds kan men nauwelijks de verleiding weerstaan, pestgedrag te gedogen of zelfs vergoelijken, voor zover met dat gedrag een vorm van sociale controle wordt uitgeoefend die bevorderlijk is om de selectie- en vormingsdoelen te bereiken die de opleiders voor ogen staan. De commandant van de Nederlandse Defensie Academie staat nu voor de uitdaging een consistent anti-pestbeleid te ontwikkelen. Dat vereist een immense cultuuromslag.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Code Rood op de militaire academie”

  1. Een Mexicaanse basisschool heeft van de rechter een boete van 38.000 euro aan de broek gekregen omdat leerlingen door een leerkracht waren aangezet een bepaalde klasgenoot te pesten (NOS 17/5/2015).

  2. […] als lastig worden gebrandmerkt. Zie ook: Twee klokkeluiders (8/4/2015, 27/3/2014), Code Rood 2/3/2014, Pestvrije Scholen (4/4/2013, 3/6/2013), Veilige Publieke Taak (13-03-2010, […]