Collectieve straf: allemaal gezakt

/

Jaarlijks verzorgt de Texas A&M University (maritieme campus Galveston) de cursus Strategisch Management voor ruim dertig bachelorstudenten, drie contacturen per week in het tweede semester van hun afstudeerjaar. De cursus werd dit jaar gegeven door een ervaren docent die zijn sporen verdiend had in de Health Administration en die in 2014 bij de afdeling Maritime Administration in dienst was gekomen. Maar het klikte van geen kant. Naarmate de cursus vorderde kwam hij tot een drieledige conclusie: de prestaties van de meeste deelnemers waren onder de maat, er werd gefraudeerd en studenten gedroegen zich ongemotiveerd en onbeschoft. De docent trok vruchteloos aan de bel bij de bevoegde instanties. Ook zijn laatste voorstel, om diegenen uit de cursus te verwijderen die zich misdragen hadden of van wie inmiddels gebleken was dat ze door hun lage prestaties niet meer in aanmerking kwamen voor een voldoende eindcijfer, vond bij hen geen genade. Ten einde raad besloot hij de cursus voortijdig te beƫindigen en alle deelnemers een F (=Fail) te geven. Dat hield in dat zij de cursus opnieuw zouden moeten doorlopen in het voorjaarssemester 2016 (behalve misschien de bijvakstudenten, want die zouden in plaats daarvan een ander bijvak kunnen kiezen).
Wij als buitenstaanders komen niet te weten waardoor die puinhoop ontstaan is. Maar het moge duidelijk zijn dat deze collectieve straf niet door de beugel kan: (a) indien de cursus voortijdig door de docent beĆ«indigd wordt, maakt de universiteit zich jegens de deel­nemers aan wanprestatie schuldig; (b) wangedrag van cursusdeelnemers kan uitsluitend op individuele basis worden bestraft; en (c) ook de geleverde studieprestaties kunnen niet anders dan op individuele basis beoordeeld en becijferd worden. De opleidings­instanties zijn dan ook niet akkoord gegaan met deze drastische maatregel van de docent. Inmiddels is besloten dat het hoofd van de afdeling Maritime Administration gedurende het resterende deel van de cursus als waarnemend docent zal optreden en dat de klachten van de docent wel in behandeling zullen worden genomen.
Op de website van Inside HigherEd wordt uitgebreid commentaar gegeven op deze casus. Voor een goed begrip moet daarbij worden aangetekend dat het in het Amerikaanse hoger onderwijs niet ongebruikelijk is dat het eindcijfer van een cursus berekend wordt op basis van de prestaties die tijdens de cursus geleverd zijn en dat er geen afsluitend tentamen wordt afgenomen.
Bron: Inside HigherEd (27/4/2015), CBS Houston (27/4/2015)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.