Collectieve straf voor examenleerlingen

/

Op het christelijke Comenius College te Hilversum hebben alle vijfdeklassers VWO ‘vooralsnog’ een één gekregen voor een toets Nederlands die meetelt voor het eindexamen (Gooi en Eemlander 18/6/2014). Er wordt namelijk fraude vermoed, gezien het feit dat één op de drie leerlingen extreem hoge cijfers heeft gehaald. Was het niet voldoende geweest als men alle toetsuitslagen ongeldig had verklaard en op korte termijn een nieuwe toets had afgenomen? Nee, op deze manier ‘zijn wij in de gelegenheid uit te zoeken wat er precies is gebeurd en de juiste maatregelen te treffen.’ De drie VWO-klassen worden dus collectief in gijzeling genomen met het doel de leerlingen onder druk te zetten om de daders en medeplegers aan te geven. Kennelijk neemt de school het niet zo nauw met de burgerschapsvorming, want met deze aanpak schendt zij fundamentele beginselen van de rechtsstaat. Bovendien zet de school haar licentie tot het afnemen van schoolexamens op het spel, nu zij toetscijfers van individuele leerlingen meent te mogen verlagen zonder dat zij op fraude betrapt zijn.
Zie ook: Collectieve straf (I).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Collectieve straf voor examenleerlingen”

  1. De school bericht op haar website (19/6/2014) dat de Onderwijsinspectie geïnformeerd is en dat deze de door haar gekozen lijn steunt. Geldt dat ook voor het uitdelen van een één aan alle toetsdeelnemers?
    UPDATE: Het bericht is inmiddels weer van haar website verwijderd. Maar RTV Noord-Holland (27/6/2014) weet te melden dat er geen sprake is geweest van fraude doch dat de school toch heeft gemeend de gemaakte toets ongeldig te moeten verklaren en de leerlingen aan een nieuwe toets te moeten onderwerpen.