Collectieve straf

/

Ik zit in klas 3 VWO en ik heb de volgende vraag. Vorige week maandag (8 juni) is er een stinkbommetje gegooid aan het begin van de wiskundeles. Daar werd toen nog niet zo moeilijk over gedaan: we zijn van lokaal gewisseld en we hoorden er niks meer van. Maar afgelopen vrijdag (19 juni) gebeurde het opnieuw en de twee daders hebben zich dit keer gemeld. Ze verklaren evenwel dat ze van dat maandagse incident niks afweten en dat ze überhaupt niet weten of het iemand uit onze klas geweest is. Nu wil de afdelingsleider ons (de hele klas dus) op één van de laatste schooldagen (wanneer we eigenlijk vrij zouden hebben) een strafdag geven tot vijf uur, net zolang totdat de maandagse daders zich melden. Ik vraag me af of dit zomaar kan! Wij krijgen straf terwijl hij niet weet wie het gedaan heeft. Hij kan zelfs niet bewijzen dat het iemand uit onze klas is geweest (misschien was het wel iemand uit de klas die vóór ons les had in hetzelfde lokaal). Mijn vraag is dus: gaat de afdelingsleider hier niet zijn boekje te buiten?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

8 reacties op “Collectieve straf”

  1. De indiener van de casus heeft inmiddels bericht dat de daders van het vrijdagse incident er met een lichte straf van af zijn gekomen: een excuusbrief schrijven. Dat is een schijntje vergeleken met de acht uur groepsdetentie waarin het maandagse incident nu uitmondt. Mag ik daaruit concluderen dat deze groepsdetentie niet als een straf bedoeld is maar uitsluitend als een procedure waarin de (potentiële) verdachten gegijzeld worden teneinde de dader op te sporen?

  2. MevrouwJuf (17/10/2009) rapporteert opnieuw een geval van collectief gijzelen/straffen. Eigenlijk vind ik ’t nog het meest schokkend dat zij de maatregel alleen maar afwijst omdat hij niet effectief is. Ik ben benieuwd hoe zij zou reageren als alle bewoners van haar flatgebouw een gemeentelijke boete krijgen vanwege het feit dat een onbekende medebewoner op zondag 18 oktober 2009 reeds in de namiddag zijn vuilniszak aan de straat heeft gezet.

  3. […] het in ethisch opzicht te rechtvaardigen dat een klas collectief gestraft of gegijzeld wordt wegens een vergrijp dat door een onbekende dader uit die klas gepleegd is? Dat is nou typisch […]

  4. Op Times Educational Supplement (12/4/2010) een discussiedraad over ‘whole class detentions’. Voor mij levert het een nieuw gezichtspunt op: de hearing na schooltijd. Niet een strafsessie, noch een gijzelingssessie, maar een verhoor over de toedracht met het doel de onbekende dader(s) te identificeren. Eventueel tevens met het doel het incident gezamenlijk te evalueren.

  5. In een vorig blogbericht gaf ik hoog op van het Franse onderwijsbestel waar collectieve straffen verboden zijn. Maar inmiddels heeft het ministerie al weer een beetje water in de wijn gedaan (épéé 21/3/2006).

  6. In het Leerlingenstatuut (artikel 4.4) van het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium te Amersfoort is een verbod op collectieve straffen vastgelegd.

  7. […] van de rechtsstaat daarbij zoveel mogelijk in acht nemen. In een rechtsveilige school zijn collectieve straffen uit den boze. Als zijn of haar schuld niet bewezen is of als de dader onbekend is, mag men de […]

  8. […] Collectieve straf voor examenleerlingen […]