Collegegeldvrij besturen en zo

/

VVD en D66 hebben op 21/2/2012 een wetsvoorstel ingediend opdat universiteiten en hogescholen een beurs kunnen verstrekken aan studenten die hun studie een jaar willen onderbreken en dat jaar niet als student staan ingeschreven. Op die manier kunnen student-bestuurders de langstudeerdersboete ontlopen en hun studiekosten drukken. Als voorwaarde is slechts gesteld dat de universiteit of hogeschool zelf belang heeft bij het toekennen van die beurs, dat de student in dat jaar geen gebruik maakt van de onderwijs- en tentamen­voorzieningen van de instelling, en dat de student in dat jaar activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied ontplooit die niet van commerciĆ«le aard zijn. Welke activiteiten voldoen aan die voorwaarde?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Collegegeldvrij besturen en zo”

  1. Ik ben nog een achtste puntje vergeten. Waarom zal dit voorstel van VVD en D66 met ruime meerderheid door de Tweede Kamer worden aanvaard (tenzij OCW zware juridische argumenten ertegen in stelling brengt)? Omdat het in het belang van politieke partijen is dat hun jeugdige kaderleden in de watten worden gelegd: het lidmaatschap van besturen en medezeggen­schaps­organen in het hoger onderwijs is voor studenten een waardevolle, eerste stap in een politieke carrière. De zittende politici weten dat uit eigen ervaring.

  2. In het voorstel van VVD en D66 mogen hogeronderwijsinstellingen ten laste van hun Profileringsfonds aan sponsoring van topsporters doen, mits ze aannemelijk kunnen maken dat dat in het instellingsbelang is. Dus skiffeurs wel maar handballers niet? Ik denk dat handballers eveneens in de termen vallen, althans zolang het leveren van topsportprestaties in het Nationaal Belang wordt geacht. Sportkoepel NOC*NSF onderzoekt de mogelijkheden van een studiefonds voor topsporters om de gevolgen van de langstudeerdersboete te compenseren (De Volkskrant 13/3/2012, 14/3 in de papieren krant). Onderzocht wordt of dit fonds half-publiek en half-privaat gevuld kan worden. “Maar ook een geheel privaat fonds is mogelijk, gefinancierd door bijvoorbeeld hogescholen of universiteiten”. Mark van de Velde (Teldersstichting/VVD) vindt de onderliggende ideologie (Het Nationale Belang) echter verwerpelijk; dat schrijft hij in De Volkskrant (12/3/2012).
    UPDATE: DUB (3/4/2012) bericht dat NOC*NSF vooral naar fondsen ter financiële ondersteuning van subtoppers zoekt, omdat die dreigen af te haken vanwege de langstudeerboete.

  3. In antwoord op kamervragen (30/3/2012) stelt de minister dat de instellingen als student ingeschreven topsporters mogen sponsoren ten laste van het Profileringsfonds. Volgens hem is dat dus geen misbruik van voor onderwijs en onderzoek bestemde gelden.