Colorado: Bill of Rights voor ouders?

/

De ouders komt het recht toe de regie te voeren over de opleiding, vorming en opvoeding van hun minderjarige kind, inclusief zijn of haar morele en religieuze vorming en de voorlichting op seksueel gebied. Zij worden in de gelegenheid gesteld van het leerplan kennis te nemen en de gebruikte onderwijsmaterialen kritisch te bekijken. Zij mogen hun kind daaraan onttrekken als zij van oordeel zijn dat onderwijsmaterialen of -activiteiten schadelijk zijn voor hun kind of dat seksuele, morele of religieuze zeden of opvattingen daardoor op losse schroeven worden gezet.
Dat stond in de Parent’s Bill of Rights die op initiatief van de Republicans door de senaat van de State of Colorado was aangenomen. Maar in het huis van afgevaardigden hebben de Democrats de meerderheid. Zij stemden tegen het wetsvoorstel en maakten daarmee dat het geen kracht van wet krijgt. Het wetsvoorstel had niet alleen tot doel de zeggen­schap van ouders op school te versterken maar ook de staatsinvloed op het gebied van bijvoorbeeld vaccinaties en verstrekking van voor­behoedmiddelen aan banden te leggen.
Bron: Education News (23/3/2015)
Zie ook: Christelijke vieringen op school (27/2/2013)

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/colorado-bill-of-rights-voor-ouders/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).

Eén reactie op “Colorado: Bill of Rights voor ouders?”

  1. […] diversiteit (inclusief de jeugdige variant ervan) bespreekbaar gemaakt moet worden in de klas. Die weerstanden zijn een reden te meer om binnen de PTA van onze school een gespreksgroepje op te zetten over het […]