Competent reflecteren

/

Om een diploma te verkrijgen moeten mijn leerlingen voor de MBO-opleiding Onderwijsassistente ‘bewijzen’ dat zij over voldoende competenties en kerncompetenties beschikken. Het is mij tot op heden niet duidelijk waarom een competentie géén kerncompetentie is en omgekeerd. Vragen op dat gebied worden steevast ontwijkend en met gefronste wenk­brauwen beantwoord. Maar dit terzijde.
Dagelijkse situaties op de stageplek zijn een dankbare en schier onuitputtelijke bron om competenties te bewijzen, zo leert mij het portfolio waarin de bewijsvoering is opgeslagen. Meestal zijn de verslagen en ‘producten’ goed verzorgd. Bij het eind-assessment (een gesprek van ongeveer een half uur) moeten wij immers als opleider een eindoordeel geven, wat neerkomt op ‘geslaagd of gezakt’. Daarvoor hebben mijn collega’s een ingenieus systeem met plusjes en minnetjes ontwikkeld. Van mij wordt verwacht dat ik dit systeem slaafs volg, ook al worden alle regels en wetten betreffende objectief oordelen aan de spreekwoordelijke laars gelapt. Dat ik daar enige moeite mee heb, zal u niet verbazen. Ik zal dat aan de hand van een voorbeeld uitleggen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Competent reflecteren”

  1. Wilfred Rubens (22/10/2009) rapporteert een meningsverschil tussen Shavelson c.s. en Barrett over de bruikbaarheid van portfolio’s in het onderwijs. Shavelson c.s. oordelen (evenals Jeronimoon) dat portfolio’s geen goede basis vormen voor een (summatieve) eindbeoordeling. Barrett is het daar niet mee eens: portfolio’s zijn uitstekend geschikt als didactisch instrument en als basis voor tussentijdse (formatieve) beoordelingen. Rubens concludeert dat portfolio’s geschikt zijn als instrument voor eindbeoordeling, mits ze ook als ontwikkelingsportfolio tijdens de rit worden ingezet. Ik kan zijn redenering even niet volgen.

  2. In mijn voorbeeld ging het niet over de algemene vraag of portfolio’s, al dan niet digitaal, een goede basis vormen voor een eindbeoordeling, maar over de specifieke vraag of zelfreflecties (als onderdeel van een portfolio) een goede basis vormen voor een eindbeoordeling van het vermogen tot reflecteren.

  3. Jeronimoon heeft op de BON-site (27/1/2010) een variant van zijn blogbericht in discussie gebracht. In de discussie komt de vraag aan de orde wat de bedoeling is van portfolio’s en reflectieverslagen daarbinnen. Hierbij nog een korte bijdrage van mijn kant.