Competentiegericht MBO

/

Morgen gaat de Vaste Kamercommissie met de staatssecretaris in debat over het competentiegerichte MBO. Het procesmanagement MBO-2010 heeft een factsheet opgesteld om Feiten en Fabels te ontrafelen. Ook de Onderwijsraad doet met zijn adviesrapport Richtpunten bij Onderwijsagenda’s (p.23-26) een duit in het zakje. De raad vindt dat het voor het kort-MBO (annex Leerlingwezen) nuttig is om de eind­termen als startcompetenties voor de beroepsloopbaan te formuleren, maar dat de eindtermen van MBO-3 en MBO-4 niet dogmatisch in die vorm gegoten moeten worden. Vele deelnemers van het lang-MBO komen immers niet rechtstreeks op de arbeidsmarkt terecht: zij vinden hun weg naar het HBO. Ook vindt de raad dat de invloed van het bedrijfsleven op de eindtermen van het lang-MBO beperkt moet worden. Momenteel worden de eindtermen van het kort- én lang-MBO door paritair samengestelde commissies Onderwijs-Bedrijfsleven bepaald. In een bijlage van het adviesrapport (p.59) wordt het standpunt van MKB-Nederland gememoreerd (Jaar­bericht 2006/2007 p.6). De werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf tonen zich ontevreden over de kwalitatieve aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt: ‘(…) sommige jonge werknemers moet nog (te) veel worden geleerd. Een goede samen­werking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, zodat het onderwijs in elk geval is afgestemd op de praktijk, is voor het MKB noodzakelijk.’ Wat het lang-MBO betreft, wordt dat standpunt door de Onderwijsraad niet zonder meer onderschreven.

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/competentiegericht-mbo/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).

Eén reactie op “Competentiegericht MBO”

  1. Op het BON-forum (20/9/2010) een prachtige interactieve probleemanalyse, en dat in niet meer dan 1200 woorden. Dat geeft je het trotse gevoel dat blog- en forumdiscussies zin hebben!