Competentiegericht MBO

/

Morgen gaat de Vaste Kamercommissie met de staatssecretaris in debat over het competentiegerichte MBO. Het procesmanagement MBO-2010 heeft een factsheet opgesteld om Feiten en Fabels te ontrafelen. Ook de Onderwijsraad doet met zijn adviesrapport Richtpunten bij Onderwijsagenda’s (p.23-26) een duit in het zakje. De raad vindt dat het voor het kort-MBO (annex Leerlingwezen) nuttig is om de eind­termen als startcompetenties voor de beroepsloopbaan te formuleren, maar dat de eindtermen van MBO-3 en MBO-4 niet dogmatisch in die vorm gegoten moeten worden. Vele deelnemers van het lang-MBO komen immers niet rechtstreeks op de arbeidsmarkt terecht: zij vinden hun weg naar het HBO. Ook vindt de raad dat de invloed van het bedrijfsleven op de eindtermen van het lang-MBO beperkt moet worden. Momenteel worden de eindtermen van het kort- én lang-MBO door paritair samengestelde commissies Onderwijs-Bedrijfsleven bepaald. In een bijlage van het adviesrapport (p.59) wordt het standpunt van MKB-Nederland gememoreerd (Jaar­bericht 2006/2007 p.6). De werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf tonen zich ontevreden over de kwalitatieve aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt: ‘(…) sommige jonge werknemers moet nog (te) veel worden geleerd. Een goede samen­werking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, zodat het onderwijs in elk geval is afgestemd op de praktijk, is voor het MKB noodzakelijk.’ Wat het lang-MBO betreft, wordt dat standpunt door de Onderwijsraad niet zonder meer onderschreven.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Competentiegericht MBO”

  1. Op het BON-forum (20/9/2010) een prachtige interactieve probleemanalyse, en dat in niet meer dan 1200 woorden. Dat geeft je het trotse gevoel dat blog- en forumdiscussies zin hebben!