Consumentenbond voor leerlingen en ouders

/

In Amsterdam bestaat er een soort consumentenbond voor leerlingen en hun ouders. De Onderwijs Consumenten Organisatie OCO wordt betaald door de Gemeente Amsterdam. De OCO heeft onder meer tot taak onafhankelijke voorlichting te bieden opdat leerlingen een school kunnen kiezen die bij hen past. Maar zij fungeert ook als rechtswinkel. Je kunt er een brochure kopen over je rechten en plichten. En je krijgt persoonlijk advies als je het gevoel hebt dat er met je gesold wordt. Onlangs publi­ceerde de OCO een boekje met twintig casussen uit haar adviespraktijk.
Zoals de casus van die eindexamenleerling. De school had een nieuwe regel ingesteld: door te spijbelen verspelen leer­lingen hun recht op herkansing voor het school­examen. Let wel, ongeoorloofd lesverzuim in┬áhet onderwijsprogramma kon dus tot blokkering van herkansingen in het examenprogramma leiden. Volgens de OCO gaat de school daarmee over de schreef. De school heeft van de Staat de bevoegdheid gekregen schoolexamens af te nemen, die een aanvulling vormen op het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Zij maakt misbruik van die bevoegdheid indien zij leerlingen examenrechten ontneemt om hen te straffen voor onreglementair onderwijsgedrag. Slechts ongeoorloofd verzuim van examensessies (dus: onreglementair examen­gedrag) kan tot beperking van examenrechten leiden. De school heeft haar sanctie­beleid inmiddels teruggedraaid.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.