Corrupte schoolregels

/

Een op de drie leerlingen ergert zich mateloos aan leraren die te laat komen. Dat bleek uit een vragenlijstonderzoek van Scholieren.com. De achttienjarige leerling Plientje legt uit wat haar vooral stoort (myDiary 4/3/2010): dat leerlingen worden gestraft als ze te laat komen en leraren niet. Zij noemt dat een institutionele vorm van corruptie. Dat is nogal een zwaar woord, maar deze onevenwichtige regelgeving kan inderdaad de schoolcultuur corrumperen. Leerlingen die te laat komen, verzaken hun leerplicht. Dat is strafwaardig. Maar leraren die te laat komen, maken inbreuk op het leerrecht van hun pupillen. Daar zou dan toch óók wel een straf op mogen staan?!
Maar de school zal vermoedelijk betogen dat die straf voor leerlingen tevens een pedagogisch doel heeft. Punctualiteit is een deugd die leerlingen moet worden ingeprent. Daarom mogen leraren wel en leerlingen niet van straf verschoond blijven. Al wat Jovis is vergund, geldt niet voor ’t gemene rund. Of mag van leraren toch worden verlangd dat zij het goede voorbeeld geven?
Victor vraagt op Hyves (2/1/2010): welke straf moeten leraren krijgen als ze te laat komen? Michelle antwoordt: de klas trakteren!!!

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.