Corveediensten op school

/

Leerling 140903 zit in de vierde klas van de middelbare school. Hij moet periodiek corveediensten draaien: surveilleren tijdens de pauze. Hij vraagt zich af of dat zomaar kan, dat hem zijn welverdiende rusttijd wordt ontnomen (Goeie Vraag 7/2/2013). Maar afgezien daarvan, rijst de vraag waar de school überhaupt het recht vandaan haalt haar leerlingen onbetaalde corvee­diensten op te dragen. Waar ligt de grens tussen pedagogisch handelen enerzijds en machtsmisbruik en exploitatie anderzijds? Er zijn scholen die vinden dat zij met verplichte onbetaalde corveediensten over de schreef zouden gaan, maar dat ze leerlingen wel in het kader van hun wettelijk verplichte Maatschappelijke Stage voor dergelijke binnenschoolse klussen mogen inzetten (AD 9/1/2009). Doch dat riekt eveneens naar belangenverstrengeling: die dertig stage-uren zijn immers primair voor buiten­schoolse ‘community service’ bedoeld.
Leerling 140903 is momenteel ongeveer 16 jaar. In vele opzichten wordt hij al als een jongvolwassene behandeld. Hij mag betaalde arbeid verrichten, hij gaat aanstaande zomer ongesuperviseerd met vakantie en als hij volgend jaar het havodiploma zou halen, is hij zelfs niet meer leerplichtig. Het is dan raar dat de school haar zestienjarige leerlingen als onmondige kinderen behandelt die met onbetaalde corveediensten worden opgezadeld.
Het zou ook anders kunnen. De school zou een facultatief programma voor leider­schaps­vorming kunnen opzetten. Deelname is gratis, maar als tegenprestatie moeten de deelnemers leiderschapstaken binnen de schoolgemeenschap verrichten. Surveillance tijdens de pauzes zou daar goed in passen, maar ook bekwaamheden zoals bijvoorbeeld onderhandelen en mediation. Leider­schapsvorming klinkt een beetje braaf-Amerikaans, maar er is niks verkeerds aan, althans als het programma professioneel en evenwichtig wordt opgezet. En een bijkomend voordeel is dat het programma een forum biedt om kritisch na te denken over de schoolcultuur die de deelnemers tot stand willen brengen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Corveediensten op school”

  1. Een soortgelijke vraag werd op het Rechtenforum (22/1/2009) gesteld, met dien verstande dat de leerling na de surveillance ook nog moest helpen de schoolkantine schoon te maken, terwijl dat tot gevolg kon hebben dat hij te laat op de volgende les zou arriveren.

  2. […] taken die de school en de leraren eigenlijk zelf voor hun rekening hadden moeten nemen? Zie ook: Corveediensten op school, Binnenschoolse maatschappelijke stages, Herendiensten in het HBO, Proefpersoonuren in het WO, […]