Counselors tegen homoseksuele zondaars

/

Julea Ward, een orthodoxe christen, wil schooldecaan worden. Ze volgde de masteropleiding Counseling bij een openbare universiteit. Volgens haar is homoseksueel gedrag zondig en moeten homoseksuelen op het rechte pad worden gebracht. Maar als (aanstaande) professional heeft ze zich te houden aan de Ethische Code van de American Counseling Association. Artikel A.4.b gebiedt dat counselors ‘are aware of their own values, attitudes, beliefs, and behaviors and avoid imposing values that are inconsistent with counseling goals. Counselors respect the diversity of clients (…).’ Het probleem is dat ze jegens homoseksuele cliënten niet aan deze professionele norm meent te kunnen voldoen.
Toen ze in het kader van haar opleiding een homocliënt kreeg toegewezen, weigerde ze vanwege gewetensbezwaren. De studie­leiding achtte haar dientengevolge ongeschikt voor de professio­nele beroepsuitoefening, hetgeen haar op een judicium abeundi kwam te staan: ze werd uit de opleiding verwijderd. Niet alleen is ze kennelijk niet bereid of in staat haar persoonlijke waar­den ondergeschikt te maken aan het doel van de hulpverleningsrelatie (artikel A.4.b), maar ook handelt ze in strijd met artikel C.5: ‘Counselors do not condone or engage in discrimination based on age, culture, disability, ethnicity, race, religion/spirituality, gender, gender identity, sexual orientation, marital status/partnership, language preference, socioeconomic status, or any basis proscribed by law. Counselors do not discriminate against clients (…) in a manner that has a negative impact on these persons.’
Aan een andere openbare universiteit speelde een soortgelijke casus. Aanstaande schooldecaan Jennifer Keeton verkondigde luid en duidelijk dat ze vanuit haar christelijke geloofsovertuiging niet aan artikel A.4.b kon voldoen. Zij werd uit de opleiding verwijderd, omdat ze weigerde zich aan nadere training te onderwerpen teneinde haar professionele competenties dienaangaande op peil te brengen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Counselors tegen homoseksuele zondaars”

  1. Jennifer Keeton heeft opnieuw ongelijk gekregen bij de rechter, bericht Inside Higher Ed (27/6/2012).

  2. De partijen in de zaak Julea Ward zijn tot een schikking gekomen (Inside Higher Ed 11/12/2012).

  3. […] op twee Amerikaanse casussen van christelijke studenten in de beroepsopleiding tot schooldekaan (Onderwijsethiek 10/1/2012). Het verschil is echter dat er geen aanwijzingen zijn dat Ngole zich aan discriminatie tegen […]