Criminalisering van ongewenst gedrag

/

De 17-jarige leerling Antonio heeft alcohol gedronken op school. Dat is in strijd met de schoolregels en hij heeft dus een disciplinaire straf te duchten. Maar in de Verenigde Staten is minderjarig bezit en gebruik van alcohol in sommige gevallen ook een misdrijf. Mag de Staat hem dus vervolgen? Dat hangt ervan af, concludeert het Supreme Court van de staat New Mexico: je mag de strafrechtelijke procesregels van de Staat niet zomaar met de tuchtrechtelijke procesregels van de school vermengen.
Antonio werd door twee leraren bij de conrectrice opgebracht omdat het leek alsof hij onder invloed was. De conrectrice haalde de Deputee (een agent van de schoolpolitie) erbij en begon haar verhoor. Antonio bekende, want hij wist dat open­hartigheid tot een lagere disciplinaire straf kon leiden. Daarop riep zij de assistentie van de Deputee in om een blaastest af te nemen. Met die test werd het vermeende alcoholgebruik bevestigd. Tot zover verliep de procedure vlekkeloos: de conrectrice kon nu een disciplinaire straf opleggen. Maar vervolgens zette de Deputee zijn strafrechtelijke pet op. Hij nam het verhoor over en begon uiteraard met de reglementaire Miranda Warning: je hebt het recht om te zwijgen en al wat je zegt kan strafrechtelijk tégen je gebruikt worden. Dit gehoord hebbende, hield Antonio de lippen stijf op elkaar: hij wenste niet mee te werken aan het leveren van strafrechtelijk bewijs tegen zichzelf.
Het Supreme Court heeft onlangs gevonnist dat de jeugdrechter Antonio’s aanvankelijke bekentenis niet tégen hem mag gebruiken. De conrectrice heeft hem immers niet op zijn Mirandarechten gewezen en evenmin heeft hij vóór het afleggen van zijn bekentenis verklaard dat hij van die rechten afzag. Dat komt ervan wanneer een school de over­treding van schoolregels criminaliseert, de politie erbij roept, en de tucht- en strafrechtelijke spelregels door elkaar hutselt.
Bron: Education Week (24/10/2014), Supreme Court New Mexico (vonnis 23/10/2014), The Guardian (9/1/2012)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.