Cursusevaluatie door studenten

/

Huub van den Bergh doceert Sociaal-wetenschappelijke Methoden en Technieken. Nadat de studenten aan zijn cursus hebben deelgenomen, vullen zij op verzoek van de faculteit een korte evaluatievragenlijst in. Daar kan Van den Bergh nog mee leven, maar hij vindt het kwalijk dat de cursusdeelnemers vervolgens inzage krijgen in de enquĂȘteresultaten (DUB 17/3/2014). Dat vindt hij een aantasting van de privacy van de docent. Dat bezwaar werd al eerder geuit in de betrokken faculteit (DUB 14/4/2011). Maar een pikant verschil is dat het nu wordt ingebracht door een sociaal-wetenschappelijk onderzoeker. Open­baarmaking van tot personen herleidbare gegevens is volgens hem in strijd met de privacyregels. Hij adstrueert dat met de prudente wijze waarop de Onderwijsinspectie met dat soort gegevens van scholen pleegt om te gaan. Misschien denkt hij ook aan de research-ethiek van sociaal-wetenschappelijke onderzoekers. Volgens mij introduceert hij hiermee echter een valse vergelijking. Studenten zijn leden van de facultaire gemeenschap en zij worden ingeschakeld in facultair zelfonderzoek. Van hen wordt gevraagd vele malen per jaar geheel belangeloos schriftelijke feedback aan de docenten en de studieleiding te geven en op die manier mee te werken aan de interne kwaliteitszorg van de faculteit. In ruil daarvoor mogen de cursusdeelnemers verwachten dat ze kennis kunnen nemen van de enquĂȘte-uitkomsten. Dat past binnen de relatie die docent en student in het kader van de cursus met elkaar zijn aangegaan.
Zie ook: mijn vorige blogbericht over cursusevaluatie door studenten (19/4/2011)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Cursusevaluatie door studenten”

 1. Mag men publiceren hoe leerlingen of studenten over de kwaliteiten van docent X denken? Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft zich daar eertijds over uitgesproken. Het ging over de openbare website Beoordeel mijn Leraar. Leraren liepen te hoop dat ze daar met naam en toenaam door anonieme leerlingen beoordeeld werden (zie mijn blogberichten d.d. 1/2/2008 en 21/2/2009). Het CBP oordeelde dat dit was toegestaan, mits alleen de leerlingen van de desbetreffende school tot dat stuk van de website toegang hadden.

 2. De faculteitsdecaan vindt de angst van docenten ongegrond (DUB 25/3/2014), maar een docent licht toe: het gaat me om de soms onheuse antwoorden op de open enquêtevragen, het zou schelen als deze vóór publicatie door de gedupeerde docent (of door iemand anders?) gemodereerd kunnen worden.
  Met andere woorden: een goed werkgever mag geen platform bieden voor het publiceren van smadelijke uitlatingen over individuele werknemers.

 3. Maar naast hun behoefte aan moderatie (a), hebben docenten misschien nog drie andere wensen: (b) indien de faculteit de enquête-uitkomsten wil terugkoppelen aan de cursusdeelnemers, dan dient zij te waarborgen dat (behalve het cursusteam en de bestuursorganen) uitsluitend de cursusdeelnemers inzage in de uitkomsten krijgen; (c) het is gewenst dat het cursusteam gelegenheid krijgt schriftelijk op de enquête-uitkomsten te reageren en dat de uitkomsten tezamen met en in samenhang met dit weerwoord aan de cursusdeelnemers worden teruggekoppeld; en (d) het is gewenst dat de duur van de inzageperiode gelimiteerd wordt tot bijvoorbeeld drie maanden, om te voorkomen dat docenten eeuwig te kijk staan met evaluaties die allang achterhaald zijn.

 4. Inside HigherEd (21/4/2014) bericht over de openbaarmaking van cursusevaluaties bij de University of Minnesota.

 5. De Utrechtse discussie druppelt nog door (DUB 7/5/2014).
  UPDATE I: En wederom (DUB 13/5/2014).
  UPDATE II: De faculteitsdecaan haalt bakzeil (DUB 19/5/2014). De antwoorden op de open vragen worden niet gepubliceerd, maar wel het weerwoord van de docent.