Cursusevaluaties publiceren op het intranet?

/

De beste haring van 2010 werd geserveerd door Vishandel Kees Koning te Rijswijk en de slechtste door Vishandel X te Harderwijk. Meer dan de helft van de onderzochte detaillisten presteerde beneden de maat. Ook komend seizoen zal het Algemeen Dag­blad de uitkomsten van de Nationale Haringtest publiceren met een gedetailleerde evaluatie van ruim 100 verkoopadressen. Maar laten we het nog even over 2010 hebben. Heeft het AD de privacy van de heer X te Harderwijk geschonden door zonder zijn toestemming een negatieve beoordeling van zijn haring te publiceren?
Bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht speelt een soort­gelijke kwestie (DUB 14/4/2011). De studenten van Letteren, Filosofie en Theologie worden telkens geënquêteerd over de kwaliteit van de cursussen die ze gevolgd hebben. Het faculteitsbestuur stelt voor, de uitkomsten niet alleen door te geleiden naar de verantwoordelijke partijen, maar ook terug te rapporteren aan de cursus­deelnemers zelf. Doch een filosofiedocent, lid van de faculteitsraad, maakt daar ernstig bezwaar tegen. Door publicatie van de enquête-uitkomsten, ook al is het in kleine kring, wordt zijn privacy geschonden, zo stelt hij. Een paar jaar geleden kwam een adviescommissie van een zusterfaculteit tot hetzelfde standpunt (UvA 2008).
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Cursusevaluaties publiceren op het intranet?”

  1. Typfoutje: in de eerste versie van het blogbericht die de lucht in ging, sprak ik in de kop van internet. Dat moet intranet zijn!

  2. […] Huub van den Bergh doceert Sociaal-wetenschappelijke Methoden en Technieken. Nadat de studenten aan zijn cursus hebben deelgenomen, vullen zij op verzoek van de faculteit een korte evaluatievragenlijst in. Daar kan Van den Bergh nog mee leven, maar hij vindt het kwalijk dat de cursusdeelnemers vervolgens inzage krijgen in de enquêteresultaten (DUB 17/3/2014). Dat vindt hij een aantasting van de privacy van de docent. Dat bezwaar werd al eerder geuit in de betrokken faculteit (DUB 14/4/2011). Maar een pikant verschil is dat het nu wordt ingebracht door een sociaal-wetenschappelijk onderzoeker. Openbaarmaking van tot personen herleidbare gegevens is volgens hem in strijd met de privacyregels. Hij adstrueert dat met de prudente wijze waarop de Onderwijsinspectie met dat soort gegevens van scholen pleegt om te gaan. Misschien denkt hij ook aan de research-ethiek van sociaal-wetenschappelijke onderzoekers. Volgens mij introduceert hij hiermee echter een valse vergelijking. Studenten zijn leden van de facultaire gemeenschap en zij worden ingeschakeld in facultair zelfonderzoek. Van hen wordt gevraagd vele malen per jaar geheel belangeloos schriftelijke feedback aan de docenten en de studieleiding te geven en op die manier mee te werken aan de interne kwaliteitszorg van de faculteit. In ruil daarvoor mogen de cursusdeelnemers verwachten dat ze kennis kunnen nemen van de enquête-uitkomsten. Dat past binnen de relatie die docent en student in het kader van de cursus met elkaar zijn aangegaan. Zie ook: mijn vorige blogbericht over cursusevaluatie door studenten (19/4/2011) […]