Cursusevaluaties publiceren op het intranet?

De beste haring van 2010 werd geserveerd door Vishandel Kees Koning te Rijswijk en de slechtste door Vishandel X te Harderwijk. Meer dan de helft van de onderzochte detaillisten presteerde beneden de maat. Ook komend seizoen zal het Algemeen Dag­blad de uitkomsten van de Nationale Haringtest publiceren met een gedetailleerde evaluatie van ruim 100 verkoopadressen. Maar laten we het nog even over 2010 hebben. Heeft het AD de privacy van de heer X te Harderwijk geschonden door zonder zijn toestemming een negatieve beoordeling van zijn haring te publiceren?
Bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht speelt een soort­gelijke kwestie (DUB 14/4/2011). De studenten van Letteren, Filosofie en Theologie worden telkens geënquêteerd over de kwaliteit van de cursussen die ze gevolgd hebben. Het faculteitsbestuur stelt voor, de uitkomsten niet alleen door te geleiden naar de verantwoordelijke partijen, maar ook terug te rapporteren aan de cursus­deelnemers zelf. Doch een filosofiedocent, lid van de faculteitsraad, maakt daar ernstig bezwaar tegen. Door publicatie van de enquête-uitkomsten, ook al is het in kleine kring, wordt zijn privacy geschonden, zo stelt hij. Een paar jaar geleden kwam een adviescommissie van een zusterfaculteit tot hetzelfde standpunt (UvA 2008).
Lees verder … (PDF)

2 reacties op “Cursusevaluaties publiceren op het intranet?”

  1. Typfoutje: in de eerste versie van het blogbericht die de lucht in ging, sprak ik in de kop van internet. Dat moet intranet zijn!