D66: ook pubers hebben recht op privacy

/

Eind januari besprak de Vaste Onderwijscommissie van de Tweede Kamer de ontwikkelingen rond ICT en digitalisering in het onderwijs. Paul van Meenen (D66) vestigde bij die gelegenheid de aandacht op de nieuwe Europese regels ter bescherming van persoonsgegevens, die na 25 mei 2018 zonder pardon van kracht zullen zijn. Hij vroeg aan minister Arie Slob (PO/VO) hoever de scholen gevorderd zijn met dat privacyproject en in hoeverre het ministerie hen daarin ondersteunt. Meer in concreto vroeg hij of scholen niet te ver zijn doorgeschoten in het doorsluizen van leerlinggegevens naar de ouders. Tegenwoordig komen ouders op hun smartphones en tablets immers van dag tot dag (of zelfs van uur tot uur) te weten hoe het hun kinderen op school vergaat. Moeten we misschien afspraken maken om te voorkomen dat leerlingen, door toedoen van de school, te zeer door hun ouders in hun privacy worden beknot? De minister zegde toe dat hij zal bekijken hoe een parlementaire discussie over de bescherming van privacy binnen het onderwijs geagendeerd zou kunnen worden. Maar daarbij zou hij wel de minister voor Rechtsbescherming (Sander Dekker) moeten betrekken, want die gaat daarover.
Kennelijk voelde Van Meenen zich nogal met een kluitje in het riet gestuurd. Hij piekerde hoe hij in de maanden tot 25 mei binnen de onderwijssector een discussie op gang kon brengen over de bescherming van leerlinggegevens en meer in het bijzonder over de bescherming van de privacy van leerlingen. Dat resulteerde in twee initiatieven. Op maandag 12 februari kwam hij met een buitenparlementaire actie en op dinsdag 13 februari nam hij het woord in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer.
Lees verder ….. (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “D66: ook pubers hebben recht op privacy”

  1. Het journalistenteam Mashup heeft op 17/2/2018 via zijn youtube-kanaal een videoreportage over de privacy van leerlingen gepubliceerd (onder de titel Scholen snitchen aan je ouders: wat vind jij?), tezamen met een begeleidend artikel op de website van NOS op 3. Een teleurstellende uitkomst is dat zowel de Autoriteit Persoonsgegevens als ICT-jurist Arnoud Engelfriet beweren dat leerlingen onder de zestien jaar geen recht op privacy hebben ten opzichte van hun ouders. Hoe zit het dan met de wettelijke eis dat gegevensverwerking en -uitwisseling aan het criterium van doelbinding moeten voldoen? Maar op het achtuurjournaal van de NOS dacht Kinderombudsman Margrite Kalverboer er gelukkig anders over.

  2. […] vorige blogbericht (18/2/2018) ging over het pleidooi van Paul van Meenen (D66) dat scholen minder scheutig moeten zijn met het […]

  3. Docente Kyra van Brakel is het van harte met Paul van Meenen eens (Babants Dagblad 16/2/2019).