De arbeidsmarkt-effectrapportage

/

Bij grote planologische projecten is een milieu-effectrapportage voorgeschreven en wetgevingsprojecten worden aan een dereguleringstoets onderworpen. Het verbaast me dan dat bij ingrijpende onderwijsplannen geen arbeidsmarkt-effectrapportage vereist is. Ik denk met name aan de vraag: welke gevolgen hebben de voorgenomen maatregelen voor de arbeidsparticipatie? Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking neemt het percentage inactieven toe, hetgeen tot oververhitting van de arbeidsmarkt, hogere looneisen en prijsinflatie kan leiden. Om deze ontwikkeling tegen te gaan, wil men de pensioenleeftijd verhogen. Maar het risico bestaat dat daardoor vooral meer werklozen, arbeidsongeschikten en bijstandstrekkers gegenereerd zullen worden. Economisch columnist Frank Kalshoven heeft een beter idee (Vrij Nederland 8/1/2011): stroomlijn de school- en studieloopbaan van jongeren, zodat ze eerder voor de arbeidsmarkt beschikbaar komen. Ik noem in dit verband enige beleidslijnen die voor een kritische arbeidsmarkt-effectrapportage in aanmerking komen. Laten we beginnen met de 3000 euro collegegeldtoeslag voor langstudeerders.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.