De CITO-toets

/

Half februari leggen de leerlingen van groep 8 de driedaagse CITO-toets af: hetzij de reguliere Eindtoets Basisonderwijs dan wel de Niveautoets voor achterstandsleer­lingen die vrijwel zeker op de Leerwegondersteunende variant van het VMBO af­steve­nen. Mede op basis daarvan stelt de basisschool haar schooladvies op. De inhoud van dat advies is bepalend voor de verdere school- en studieloopbaan. Maar de predomi­nante plaats van de CITO-toets in het basisonderwijs is niet onomstreden. Ewald Engelen geeft bijvoorbeeld in De Volkskrant (19/1/2008) ‘zes redenen om met de CITO-toets te stoppen’. Ik weet er nauwelijks iets van. Vandaar mijn naïeve vraag: waar gaat de discussie eigenlijk over?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “De CITO-toets”

  1. De recent verschenen studie Onderwijsdifferentiatie en ongelijkheid van Van de Werfhorst & Mijs (december 2007) ondersteunt de conclusie van Ewald Engelen: de Nederlandse vroege selectie doet afbreuk aan de kansengelijkheid. De auteurs bevelen aan de horizontale en vertikale doorstroming van VMBO naar HAVO te vergroten en de mogelijkheden tot vertikale doorstroming van MBO naar HBO niet te frustreren.