De coming-out van Juf Fatima

/

Juf Fatima is groepsleerkracht op de Gooische School in Laren: een kleine basisschool met een vrijwillige ouderbijdrage van 753 euro per kind per jaar. Dat ze een belijdend moslim is, werd nooit als problematisch ervaren, maar onlangs heeft ze aangekondigd dat ze een hoofddoek gaat dragen. Sommige ouders zijn niet blij met deze coming-out. Om hun hart te luchten, hebben ze columniste Ebru Umar (dagblad Metro 9/4/2016a, 9/4/2016b) en de redactie van het maandblad Quote (9/4/2016) ingeschakeld. Een paar uur later werd het nieuwsbericht ook door RTL-nieuws gebracht.
Ebru Umar is een atheïstische feministe, geboren in Nederland maar met Turks-Koerdische en jezidische wortels. Toen het nieuws was ingedaald schreef ze ook een commentaar in Metro (12/4/2016). Daarin riep ze de directrice van de Gooische School op, weliswaar de wettelijke grondrechten van haar islamitische leerkracht te respecteren, maar openlijk afstand te nemen van Fatima’s beslissing zich te onderwerpen aan de hoofddoek, die volgens Umar symbool staat voor islamitische vrouwenonderdrukking. Umar vond het niet nodig om nog even te memoreren wat Fatima’s persoonlijke motieven zijn om de hoofddoek te gaan dragen.
Tegelijkertijd schreef Umar een ingezonden brief naar de NRC (11/4/2016) die nog extremer getoonzet was. Zij verwijt Fatima dat ze, door een hoofddoek om te doen, onprofessioneel handelt: ze straalt daarmee uit dat ze haar professio­nele taak om neutraal, onbevooroordeeld en waardenvrij onderwijs te verzorgen en de Westerse waarden (waaronder de gelijk­berechtiging van man en vrouw) uit te dragen, ondergeschikt wenst te maken aan haar geloofs­voorschriften en godsdienstige opvattingen. Volgens haar maakt Fatima met haar hoofdtooi inbreuk op de wens van ouders dat hun kinderen in het openbaar [d.w.z. niet-confessioneel bijzonder] onderwijs gevrijwaard blijven van confessionele hersenspoeling. Umar vindt het overigens vanzelfsprekend dat de school vasthoudt aan de jaarlijkse Kerst- en Paasviering, waaraan zij blijkbaar geen confessionele maar basale Westerse waarden toekent.
Umars verhaal werd gretig overgenomen door The Post Online (11/4/2016). En de volgende dag maakt Aysso Reudink het islamofobe vertoog compleet (TPO 12/4/2016). Volgens hem toont de Larense casus zonneklaar dat de islamisering steeds verder toeslaat in Nederland. In de wet- en regelgeving en in het overheidstoezicht op de naleving ervan laat men de oren steeds meer hangen, zo meent de auteur, naar de kleingeestige wensen van de islamitische orthodoxie. Als je een gehoofddoekte leerkracht gedoogt, is het einde zoek. Maar die haatzaaiende boodschap was eigenlijk al gesignaleerd door illustrator Ruben L. Oppenheimer in het eerdergenoemde NRC-artikel.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “De coming-out van Juf Fatima”

  1. Volgens Telegraafblogger Yvonne van der Wal (10/4/2016, 12/4/2016) moeten we de verontruste ouders van de Larense school niet te gauw van discriminatoire neigingen jegens de gehoofddoekte moslima beschuldigen. Ze heeft zoiets al eerder meegemaakt, namelijk bij de coming-out van een transgender (haar van oorsprong manlijke huisarts): mensen weten niet om te gaan met zo’n identiteitswisseling. Haar optimistische stelling is dat de betrokken ouders misschien niets tegen een gehoofddoekte leerkracht hebben, maar dat ze moeite hebben om van Fatima-zonder-hoofddoek naar Fatima-met-hoofddoek om te schakelen.

  2. Het Turks-Nederlandse weekblad Zaman Vandaag (20/4/2016) geeft een bloemlezing van reacties op de wederwaardigheden van Juf Fatima.