De didactiek van de onderdompeling

/

Hoe leer je een taal die je niet (of nog niet voldoende) beheerst? Laten we hierbij denken aan een westers kind dat Chinees moet leren. Of aan een Chinees boeren- of arbeiderskind dat alleen een plaatselijk dialect spreekt maar onverhoopt in een ‘beschaafde’ schoolomgeving terechtkomt. Ik ben geen taaldidacticus, maar ik heb begrepen dat een algemeen aanvaard antwoord is: je leert een taal door jezelf in die taal onder te dompelen. Naarmate je méér uren, dagen, jaren omgaat met mensen die Chinees spreken, heb je een grotere kans Chinees te leren spreken. En naarmate je méér uren, dagen, jaren wordt blootgesteld aan Chinese teksten, heb je een grotere kans Chinees te leren lezen en schrijven. Dat kan allemaal waar zijn, maar de cruciale vraag is dan wat de begunstigende voorwaarden zijn. Onder welke voor­waarden leidt méér onderdompeling tot méér taalverwerving? Met mijn boeren­verstand kom ik tot de volgende antwoorden op deze vraag (waarbij ik de schrifte­lijke taalbeheersing buiten beschouwing laat).
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.