De ethiek van de (co-)promotor

/

De doctorstitel is een bewijs van vakbekwaamheid. Wordt de doctorstitel verleend op basis van de kwaliteit van het proefschrift of gaat het veeleer om een oordeel over de wetenschappelijke kwaliteiten van de promovendus? In Wageningen is enige ophef ontstaan na een artikel van Gert van Maanen en Korné Versluis over De begeleider als spookschrijver (Resource 15/11/2007). Het blijkt namelijk wel eens voor te komen dat een (co-)promotor substantieel meeschrijft aan het proefschrift van een promovendus. Is die ophef terecht?
Lees verder … (PDF)

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/de-ethiek-van-de-co-promotor/trackback/.