De halve waarheid van Dekker

/

De Nederlandse onderwijspolitiek staat voor de keus tussen bestrijding van taal­achterstanden in het Nederlands en vroeg­tijdige onderdompeling in een Engelstalige leeromgeving. Daarbij worden drogredeneringen niet geschuwd. Laten we beginnen met een quiz. Welke van onderstaande uitspraken zijn waar?
—–
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat basisscholieren die te kampen hebben met een leerachterstand in het Standaardnederlands, gebaat zijn met:
1. extra onderdompeling in het Standaardnederlands door 15% verlenging van de schooldag, de schoolweek of het schooljaar.
2. vervanging van 15% van de schoolse onderdompeling in het Standaardnederlands door schoolse onderdompeling in het Engels.
3. vervanging van 15% van de schoolse onderdompeling in het Standaardnederlands door schoolse onderdompeling in hun moedertaal, zoals de vreemde taal (c.q. Friese taal of Nederlandse streektaal) die zij thuis spreken.
—–
Ik meen te hebben begrepen dat uitspraak 2 pertinent onwaar is. In lijn met uitspraak 1 geldt namelijk dat de leerachterstand van basisscholieren qua Nederlandse taal­beheersing minder snel zal worden ingelopen, naarmate je ze wekelijks minder uren in een Standaardnederlandse leeromgeving onderdompelt. Misschien is wetenschappelijk aangetoond dat die 15% Engels gunstig is voor het aanleren van de Engelse taal. Mis­schien is er ook aangetoond dat hun leerachterstand in het Standaard­nederlands niet groter wordt door 15% onderdompeling in het Engels. Maar naar mijn beste weten is er geen betrouwbaar experimenteel onderzoek verricht om te bewijzen of ontkrachten dat basisscholieren die met een leerachterstand in het Standaardnederlands te kampen hebben, hun leerachterstand beter inlopen als ze niet 85% doch 100% van de schooltijd in het Standaardnederlands worden ondergedompeld.
Staatssecretaris Sander Dekker heeft in een nieuwsbericht (27/6/2014) aangekondigd binnenkort met een wetsvoorstel te komen opdat basisscholen in de groepen 1 t/m 8 gedurende 15% van de schooltijd het Engels als instructietaal mogen kiezen. Weten­schappelijk onderzoek heeft volgens hem aangetoond dat dit niet ten koste gaat van de andere vakken, zoals Nederlandse Taal. Dat is een halve waarheid. Hij kan slechts enigszins hardmaken dat basisscholieren die in vergelijking met hun leef­tijdgenoten een vier voor Nederlands scoren, deze lage score ook in volgende leerjaren weten te handhaven, ook al wordt hun zo’n 15% van de onderdompelingstijd in het Standaard­nederlands onthouden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “De halve waarheid van Dekker”

  1. In een vorig blogbericht (10/11/2013) attendeerde ik op het Vlaamse taalbeleid: scholieren mogen niet worden ondergedompeld in een vreemde taal zolang ze een leerachterstand in het Standaardnederlands hebben, en in het voortgezet onderwijs dienen onderdompelingsvakken daarnaast in het Standaardnederlands te worden aangeboden.

  2. In een recente meta-analyse wordt stelling 1 bevestigd.

  3. Op 10 juni zijn de uitkomsten van een internetconsultatie over het voorgenomen wetsvoorstel gepubliceeerd. Ik vraag me af of er behoorlijke bekendheid aan deze consultatie is gegeven. Inmiddels heeft de Raad van State zijn advies over het wetsvoorstel uitgebracht, maar als ik het goed begrijp is het tot op heden nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd.