De intake: matching van vraag en aanbod

/

De studentenorganisatie ISO vindt dat elke universiteit en hogeschool jaarlijks in juli een intakegesprek met al haar aanstaande studenten moet houden, zodat ‘student en opleiding elkaar beter leren kennen en wederzijdse verwachtingen uitspreken’. In dit ‘matching-gesprek’ moet de facultaire loopbaanbegeleider aanstaande studenten ‘een eerlijk beeld (…) geven van de inhoud van hun studie’, achterhalen op welke gronden zij die studie kiezen, en nagaan of hun eigen beeld van die studie ‘realistisch en terecht’ is; ook moeten eventuele achterstanden worden geïdentificeerd zodat ‘de student op tijd de juiste begeleiding krijgt.’ Waar nodig moet de loopbaanbegeleider studenten adviseren hun voorlopige studiekeuze alsnog te herzien en samen met hen een alternatief plan trekken. Minister Plasterk ziet wel wat in dat soort matching-gesprekken, zo blijkt uit een recente beleidsreactie (9/5/2008), maar hij vindt het niet nodig dat faculteiten zich echt committeren aan een intakeproces.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “De intake: matching van vraag en aanbod”

  1. […] Plasterk wil de intake van aankomende studenten in het hoger onderwijs verbeteren. Dat werd vorig jaar al aangekondigd, maar nu gaan de eerste elf pilotprojecten echt van start. Binnenkort zal dat […]