De leerling als mondige burger

/

In Vlaanderen worden dit jaar nieuwe vakoverschijdende kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs ingevoerd. Daar kunnen we in Nederland nog wat van opsteken. Volgens de Nederlandse kerndoelen moeten scholieren zich leren gedragen op basis van respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. De Vlaamse scholieren daarentegen moeten leren dat samenleven binnen een democratische rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die voor burgers, organisaties en overheid gelden; en dat mensen- en kinderrechten daarvan de cruciale pijlers zijn. Verder moeten Vlaamse scholieren leren hoe ze kunnen deelnemen aan besluit­vorming in (en opbouw van) de samenleving; hoe ze inspraak en medezeggen­schap op school kunnen verkrijgen; en hoe ze zich actief en constructief kunnen inzetten voor de eigen rechten en die van anderen. Wat is het verschil tussen Nederland en Vlaanderen? Misschien wordt aan Nederlandse scholen meer eigen beleidsruimte gegund. Maar als we op de minimale, wettelijke kerndoelen afgaan, worden leerlingen in Vlaanderen gevormd tot mondige burgers en in Nederland tot makke schapen.
Lees zelf … (bijlage in PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “De leerling als mondige burger”

  1. […] normen. Dat staat in de kerndoelen van het Nederlandse basisonderwijs. Ik schreef daar vorige week een stukje over (en een tweede stukje hing er tegenaan). Enige tijd geleden nam Bart Voorzanger (Trouw […]