De leesvaardigheid van vijftienjarigen (II)

/

Het is slecht gesteld met de leesvaardigheid van vijftienjarigen. De Vaste Onderwijscommissie van de Tweede Kamer wil weten hoe dat komt. Vandaag (woensdagmiddag 23 september) organiseerde zij een rondetafelgesprek met deskundigen. Je kan dit gesprek alsnog bekijken op Debat Gemist.
Vanuit een beleidsperpectief waren de commissieleden, denk ik, vooral benieuwd welke van onderstaande drie stellingen door de deskundigen onderschreven wordt:
a) De belangrijkste oorzaak is dat de onder- en middenbouw van het basisonderwijs tekort­schiet op het gebied van technisch en begrijpend lezen.
b) De belangrijkste oorzaak is dat scholieren in het basisonderwijs te weinig impulsen en faciliteiten krijgen om voor hun plezier te lezen en dus de nodige leeskilometers te maken.
c) De belangrijkste oorzaak is dat scholieren in het voortgezet onderwijs te weinig impulsen en faciliteiten krijgen om voor hun plezier te lezen en dus de nodige leeskilometers te maken.
Zie ook: NOS 23/9/2020, 22/9/2020; NOG 21/9/2020

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “De leesvaardigheid van vijftienjarigen (II)”

  1. Op 13/10/2020 heeft OCW een Kamerbrief over de stand van zaken inzake het leesoffensief naar de Tweede Kamer gestuurd.

  2. Gerard Wegman en Jan Lepeltak doen verslag van het rondetafelgesprek (Komenskypost 24/9/2020).