De loopbaan van de tweede generatie

/

Het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (UvA) heeft een grootschalig onder­zoek gedaan onder Turken en Marokkanen van 18 tot 35 jaar. Het bijzondere is dat men niet alleen 1000 migrantenkinderen uit Amsterdamse en Rotterdamse wijken geïnterviewd heeft, maar ook een controlegroep van 500 autochtonen uit diezelfde wijken. Op die manier krijgt men meer zicht op de factoren die bepalen hoe alloch­tone jongeren terechtkomen in de maatschappij. De auteurs van het rapport bevelen aan: (a) intensieve determinatie van de talenten van twaalfjarigen (kop- en kansklas­sen, breed brugjaar); (b) betere doorstroming van vmbo naar havo; en (c) doorlopen­de leerlijnen van vmbo naar mbo (zesjarig vmbo? schoolsere opzet van de onderbouw van het mbo?). Verder constateren de onderzoekers dat jonge vrouwen van Turkse herkomst meer dan anderen geneigd zijn hun schoolloopbaan af te breken ten gunste van huwelijk en moederschap: een belangrijke doelgoep voor de vavo- en bve-sector.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.