De maatschappelijke stage

Sinds de jaren 1960 zijn er telkens weer stemmen opgegaan voor de invoering van de sociale dienstplicht, een jaar van maatschappelijke dienstbaarheid dat in de plaats zou komen van de militaire dienstplicht. Het kabinet Balkenende IV heeft aan­gekondigd dat ze er nu echt werk van willen maken: een verplichte ‘maatschappelijke stage’ van drie maanden voor iedere middelbare scholier. Inmiddels is dat stageplan, althans voorlopig, gereduceerd tot honderd uur vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld dertien vrijdagen). Na de zomervakantie komt het Ministerie met een nadere uitwerking.
Lees verder … (PDF)

Eén reactie op “De maatschappelijke stage”