De maximale verblijfsduur in het vmbo

/

Het VMBO heeft een drempelloze instroom. Afgezien van een verlengde kleuterbouw, is de verblijfsduur op de basisschool nagenoeg gefixeerd op acht jaar. Na groep 8 stromen de leerlingen in principe naar het voortgezet onderwijs door, ook al hebben ze de kerndoelen van het basisonderwijs nog lang niet bereikt. Sommigen komen in het Praktijkonderwijs terecht, maar de meesten in het reguliere VMBO (al dan niet met extra leerwegondersteuning).
De cursusduur van het reguliere VMBO is vier jaar, maar leerlingen mogen er één jaar langer over doen: de wettelijk vastgelegde maximale verblijfsduur in het VMBO is vijf jaar. Daarna stromen ze in principe naar het MBO door, ook al hebben ze geen VMBO-diploma op zak. Het MBO heeft dus eveneens een drempelloze instroom. Daar moeten ze dan een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt (MBO-2 of hoger) trachten te verwerven.
De verblijfsduur op de basisschool en op het VMBO is dus strak gereguleerd, maar de consequentie is dat onderwijsachterstanden van de basisschool naar het VMBO worden doorgeschoven, en onderwijsachterstanden van het VMBO naar het MBO-1 en -2. In een recente brief (25/9/2008) komt de VO-raad daartegen in het geweer. Voorgesteld wordt dat VMBO-leerlingen een langere verblijfsduur wordt gegund, als ze dat nodig hebben om het diploma te halen. Ook ziet de Raad veel in de opleidings­arrangementen, in 2008 op experimentele basis van start gegaan, waarin VMBO t/m MBO-2 als één geïntegreerd traject wordt aangeboden.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “De maximale verblijfsduur in het vmbo”

  1. De staatssecretaris kondigt in een kamerbrief (10/6/2009) aan dat de maximale verblijfsduur in het VMBO en belemmeringen van het stapelen binnen het voortgezet onderwijs worden afgeschaft.

  2. Voortijdige schoolverlaters: nieuwe cijfers…

    Het ministerie van OCW heeft onlangs nieuwe cijfers betreffende de schooluitval gepubliceerd. Na het schooljaar 2007/2008 kwamen er 48.800 voortijdige school­verlaters op de markt, tegen 54.000 na het schooljaar 2005/2006. Als target stelt men dat er …