De mix van campus- en afstandsonderwijs

/

Moeten hoorcolleges worden afgeschaft? Ja, hoorcolleges vormen gewoonlijk een aanvulling op het studieboek, de cursus­handleiding en de eventuele reader. Vele hoor­colleges kunnen dan zonder bezwaar vervangen worden door een standaard­dictaat dat de docent heeft uitgeschreven en dat studenten thuis bestuderen op het moment dat ’t hun het beste uitkomt. Voordeel is dat ze geen kostbare tijd aan reis- en tussenuren hoeven te verspillen en dat hun financiële reisbudget ontlast wordt. Vergeet niet dat colleges in grote onderwijsinstellingen tegenwoordig over de hele dag gespreid worden (van 8 tot 22 uur) teneinde de collegezalen optimaal te benutten: studenten kunnen dus met zeer on­doelmatige collegeroosters ge­confronteerd worden. Voordeel van een uitgeschreven collegetekst (standaarddictaat) is ook dat studenten geen risico lopen colleges te moeten missen door ziekte of concurrerende bezigheden. Evenmin lopen ze het risico voor een dichte deur te komen doordat de docent plotseling verhinderd is.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “De mix van campus- en afstandsonderwijs”

  1. Petra Vissers (HOP) schreef een artikel over Massive Open Online Courses (MOOC’s), die ook in het Nederlandse hoger onderwijs the talk of the town zijn (DUB 30/1/2013). Daarmee zouden universiteiten studenten kunnen trekken en misschien ook veel geld kunnen verdienen. Men zit echter nog met de vraag in hoeverre men niet alleen het onderwijs maar ook de toetsing en certificering online kan realiseren. Het risico is dat ondernemende universiteiten hun businessbelangen voorop stellen en argumenten verzinnen om behoorlijke toetsing achterwege te laten. In een vorig blogbericht gaf ik een sfeerschets die in deze richting wijst: Het Nieuwe (Online) Leren. In de USA is daar een goede voedingsbodem voor, gezien de brede acceptatie van takehome-tentamens (zie het Harvard Cheating Scandal) en gezien het feit dat studenten daar (dankzij verregaande GPA-compensatieregels) ook met onvoldoende tentamencijfers studiepunten kunnen vergaren.

  2. […] websites) mogen aanwenden om ongeautoriseerde dictaten op de markt te brengen. Zie ook: Onderwijsethiek 13/1/2013; Bulletin Medisch Onderwijs 1996, 15(1):36; Vakblog […]