De nieuwe onderwijsbekostiging van het W.O.

/

Zoals aangekondigd in de Strategische Agenda voor het hoger onderwijs, krijgen de universiteiten een nieuw bekostigingssysteem. In het huidige systeem worden universiteiten, bovenop de basisfinanciering (37%), bekostigd naar gelang van het aantal bediende eerstejaarsstudenten (13%) en het aantal behaalde diploma’s (50%). In het nieuwe systeem worden ze, naast een kleinere basisfinanciering (20%), bekostigd naar gelang van het aantal eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten (3 x 20%) en slechts voor 20% op basis van het aantal behaalde diploma’s. In een hoofdredactioneel commentaar (NRC 11/12/2009) wordt gevreesd dat dit nieuwe systeem ertoe leidt dat studenten meedogenloos zullen worden opgejaagd om met zo min mogelijk studievertraging een universitair bachelordiploma te verwerven. In een ingezonden brief (NRC 15/12/2009) wordt door minister Plasterk categorisch ontkend dat het nieuwe bekostigingssysteem dat in de hand zou werken. Wie heeft gelijk?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.