De nieuwe schoolstrijd

/

Vorige maand om een uurtje of acht rinkelde de deurbel. Met een paar euro’s in de hand opende ik de voordeur. Rond deze tijd van het jaar is het immers een komen en gaan van mensen met een collecte voor goede doelen van allerlei aard. Het was echter geen collectebus doch een Petitie, of ik die even wou tekenen. Nu ben ik van het ras mensen die graag weten waar ze hun handtekening voor zetten. Ik vroeg de man binnen om mij een en ander duidelijk te maken. Het ging over de oprichting van een nieuwe school. Er is alleen bijzonder onderwijs bij ons in de gemeente en dat vonden ze een beetje te weinig van het goede. Met Artikel 23 in de hand eisen de verenigde ouders de oprichting van een openbare school. Zij willen de vrijheid om te kunnen kiezen voor openbaar onderwijs en aangezien dat in de gemeente niet voorhanden is, hadden ze besloten om met een petitie in de hand alle gezinnen te bezoeken en te vragen om steun voor de ‘vrijheid van onderwijs’. Zo eindigde, nogal theatraal, zijn betoog.
Vorige week is de petitie, ondertekend door een paar duizend mensen, overhandigd aan onze burgervader, die voor de gelegenheid zich getooid had met de ambtsketting. Geflankeerd door de wethouder van onderwijs, beloofde hij het probleem van het openbaar onderwijs op de volgende raadsvergadering te agenderen. Maar ten afscheid stipte hij nog fijntjes aan, dat het doel van de grondwettelijke ‘vrijheid van onderwijs’ niet zozeer is dat onderwijsvragers voldoende keuzevrijheid krijgen, maar veeleer dat onderwijsaanbieders de vrijheid krijgen eigen scholen te stichten. Opgetrokken wenkbrauwen staarden hem aan, maar op de belofte dat hij zijn best ging doen, droop de kleine delegatie af.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “De nieuwe schoolstrijd”

  1. Leo Prick (NRC 19/11/2009) komt tot een radicalere conclusie, onder de kop ‘School is geen eigendom van schoolbestuur’. De ouders van het Gymnasium Celeanum, een openbare school in Zwolle, willen dat de school overstapt naar het bijzonder onderwijs (Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia). Dat bestuur heeft meer oog voor de hoge kwaliteitsstandaards van gymnasia en brengt zijn scholen een veel lagere afdracht in rekening dan het schoolbestuur OOZ (Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio), dat 34 scholen onder zijn vleugels heeft. Maar Paul Zoontjes, hoogleraar Onderwijsrecht, vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat bijvoorbeeld een katholiek schoolbestuur zijn eigenaarschap zou verliezen als de meerderheid van de ouders de voorkeur geeft aan toetreding tot een islamitische (of openbare?) zuil.