De onderwijskundigen

/

Hinke Douma geeft Nederlands en Maatschappijleer in het funderend MBO. Ze is een trouwe blogger op de site van Beter Onderwijs Nederland (BON). Een van de thema’s op de BON-site is dat het onderwijs geteisterd wordt door dogmatische liefhebberijen van ‘de onderwijskundigen’, zoals Competentiegericht Onderwijs en Het Nieuwe Leren. Maar, stelt Douma (28/12/2009), eigenlijk mag je de onderwijskundigen niet over één kam scheren. Enerzijds heb je TYPE-I: de ouderwetse, degelijke onderwijs­kundigen die de leraren zo goed mogelijk proberen te ondersteunen in hun taak. En anderzijds heb je TYPE-II: de onderwijskundigen die een bepaalde, dogmatische stroming aanhangen en die in dat verband specifieke vernieuwingen aan de man proberen te brengen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “De onderwijskundigen”

  1. De heiliging van middelen (II)…

    Hoe werkt ends-means inversion in de praktijk? Dat weet ik niet, maar ik wil er graag een slag naar slaan. Neem het bestuur van een onderwijsinstelling in gedachten dat nieuwe vormingsdoelen heeft ingevoerd. Onze studenten moeten bij hun afstuderen Kun…