De onderwijskundigen

Hinke Douma geeft Nederlands en Maatschappijleer in het funderend MBO. Ze is een trouwe blogger op de site van Beter Onderwijs Nederland (BON). Een van de thema’s op de BON-site is dat het onderwijs geteisterd wordt door dogmatische liefhebberijen van ‘de onderwijskundigen’, zoals Competentiegericht Onderwijs en Het Nieuwe Leren. Maar, stelt Douma (28/12/2009), eigenlijk mag je de onderwijskundigen niet over één kam scheren. Enerzijds heb je TYPE-I: de ouderwetse, degelijke onderwijs­kundigen die de leraren zo goed mogelijk proberen te ondersteunen in hun taak. En anderzijds heb je TYPE-II: de onderwijskundigen die een bepaalde, dogmatische stroming aanhangen en die in dat verband specifieke vernieuwingen aan de man proberen te brengen.
Lees verder … (PDF)

Eén reactie op “De onderwijskundigen”

  1. Pingback: onderwijsethiek.nl