De ondraaglijke lichtheid van het studeren

Suzan Beers is redacteur van de Groninger Universiteitskrant. In een recent artikel (19/5/2011) trekt zij van leer tegen vakken die je op je sloffen doorloopt. Om een voldoende te halen, blijken sommige studenten veel minder uren nodig te hebben dan er officieel voor staat. Volgens haar dient de studieleiding in zo’n geval te overwegen de eisen per vak te verhogen, c.q. het aantal toegekende studiepunten per vak te verlagen. Maar haar redenering is veel te kort door de bocht.
Lees verder … (PDF)

2 reacties op “De ondraaglijke lichtheid van het studeren”

  1. Erratum. De laatste zinsnede van Een buitenwettelijk criterium luidde dat ze niet mogen eisen ‘dat het surplus aan individuele studielast dat ze in vergelijking met hun medestudenten verzet hebben, ook extra studiepunten oplevert. Die zinsnede had echter moeten luiden: ‘maar ze mogen niet eisen dat het hogere eindniveau dat ze in vergelijking met hun medestudenten bereikt hebben, ook extra studiepunten oplevert.’

  2. Pingback: onderwijsethiek.nl