De professionele ruimte van Juan Hong

/

Juan Hong was een tegendraadse docent. Hij doceerde Chemische Technologie in Californië. Hij liep een salarisverhoging mis omdat hij actie had gevoerd tegen het personeelsbeleid van zijn faculteit. Zijn actie richtte zich tegen het feit dat jongerejaars studenten vooral les krijgen van parttime instructeurs en niet van fulltime docenten. Hij vond dat hij als professional voor hun belangen moest opkomen. Maar zijn superieuren vonden dat hij zich in het beleid van de faculteit had moeten schikken en hun niet met zijn actie voor de voeten had mogen lopen. Hij kreeg geen salaris­verhoging en volgens hem was dat bedoeld als straf voor zijn kritische opstelling. Daarom sleepte hij zijn superieuren voor de rechter, maar daar ving hij bot: personeelsbeoordelingen vallen onder de strafrechtelijke immuniteit van over­heidsdienaren. De rechter kwam dus niet aan een principiële toetsing toe of de faculteit iemand mag straffen vanwege het uiten van bepaalde opvattingen. Welke criteria zouden bij een dergelijke toetsing gehanteerd kunnen worden?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.